fbpx
Sök
Stäng denna sökruta.
Frågor & svar

Före målning

Frågor och svar om förberedelserna innan du påbörjar målning med Falu Rödfärg Original.

Hur många kvadratmeter räcker en liter Falu Rödfärg till?

Hur många kvadratmeter täcker en liter Falu Rödfärg? Hur mycket färg som kommer att gå åt beror först och främst på vilken Falu Rödfärg du väljer. Ska du måla med Falu Rödfärg Träfasad eller Falu Rödfärg Knut & Foder kan du räkna med att en liter färg täcker 6-7 kvadratmeter. Väljer du slamfärgen Falu Rödfärg Original kan du måla 3 kvadratmeter per liter, så räkna med att det går åt cirka 40 liter Falu Rödfärg Original till ett hus på 120 kvm. 

 

Hur många kvadratmeter räcker varje liter till?

Vid ommålning:

Underlaget och antalet strykningar styr förstås också färgåtgången. Ska du måla en fasad som en gång redan målats med Falu Rödfärg Original, krävs oftast bara en strykning. Det samma gäller om du målar med Falu Rödfärg Träfasad eller Falu Rödfärg Knut & Foder på redan målat underlag med samma färg. Att måla över Falu Rödfärg Original med en annan typ av färg är inte att rekommendera eftersom den nya färgen kan flagna. Anlita gärna kunniga målare som kan ge dig tips och råd för bästa resultat.

Vid nymålning:

Slamfärgen Falu Rödfärg Original fäster bäst på ohyvlat och obehandlat virke och ska målas två gånger vid nymålning. Samma antal strykningar gäller om du målar obehandlat virke med Falu Rödfärg Träfasad, den färgtypen fungerar dock utmärkt att måla på hyvlat virke.

Även Falu Rödfärg Knut&Foder ska målas två lager vid nymålning av obehandlat trä. Vid den första grundstrykningen ska färgen spädas med 10% vatten. Därefter väntar du minst 48 timmar innan du målar lager nummer två, och den gången med outspädd färg. 

 

Hur många kvadratmeter per liter vid sprutmålning?

För den som vill måla stora ytor snabbt och effektivt med Falu Rödfärg Original Sprutfärg går det åt något mer färg. Falu Rödfärg Original Sprutfärg har en täckningsgrad på cirka 2,5 kvadratmeter per liter. Att sprutmåla ett hus på 120 kvadrat en gång kräver med andra ord cirka 48 liter sprutfärg.

Länk till det här svaret

Hur mycket täcker Falu Rödfärg?

En vanlig fråga är: hur mycket täcker Falu Rödfärg? Och svaret beror på om du väljer att måla med Falu Rödfärg Original, Falu Rödfärg Träfasad eller Falu Rödfärg Knut & Foder. Det beror också på underlaget – är virket nytt och omålat eller gäller det ommålning?

 

Räkna med antalet strykningar

Hur mycket Falu Rödfärg täcker beror förstås också på hur många gånger du måste måla din fasad. Med slamfärgen Falu Rödfärg Original räcker det oftast att måla en gång vid ommålning. Med Falu Rödfärg Träfasad och Falu Rödfärg Knut & Foder kan det behövas fler strykningar beroende på underlaget. 

 

Hur mycket täcker Falu Rödfärg Original?

En liter Falu Rödfärg Original har en täckförmåga på 3 kvadratmeter, vilket betyder att en 10-litersburk räcker till att måla 30 kvadratmeter. För ett mindre hus på drygt 90 kvadratmeter går det alltså åt cirka 30 liter för att måla hela huset, om det bara behöver målas en gång.

 

Hur mycket täcker Falu Rödfärg Träfasad? 

En liter Falu Rödfärg Träfasad linoljefärg räcker till cirka 6-7 m2. Vid ommålning krävs normalt bara ett lager outspädd färg, men vid nymålning behövs två strykningar, ibland tre strykningar på utsatta ställen.

 

Hur mycket täcker Falu Rödfärg Knut & Foder?

En liter Falu Rödfärg Knut & Foder räcker till cirka 6-7 kvadratmeter. Är det ommålning räcker oftast en strykning. Ska du måla första gången eller måla över annan färg, kan det behövas två eller tre strykningar.

 

Kan man späda ut Falu Rödfärg med vatten?

Det går att späda Falu Rödfärg med vatten. Men en för utspädd färg kan få sämre täckförmåga och hållbarhet. Det är därför viktigt att följa anvisningarna för att säkerställa bästa möjliga färgkvalitet. 

 

Underlaget påverkar täckförmågan

För att färgen ska hålla krävs ett bra underarbete. Borsta bort löst sittande färg och smuts. Falu Rödfärgs stålborstar är speciellt anpassade för att effektivt ta bort gammal färg utan att skada träfasaden. Är fasaden tidigare målad med slamfärg räcker det att du borstar ytan noggrant med stålborste och en kvast. Tips när du ska måla hittar du här. 

Länk till det här svaret

Hur ofta ska man måla om med Falu Rödfärg?

Hur ofta du ska måla om med Falu Rödfärg beror först och främst på vilken av våra färgtyper du väljer. Förutom vår traditionella slamfärg Falu Rödfärg Original, innehåller vårt färgsortiment numera också Falu Rödfärg Träfasad och Falu Rödfärg Knut&Foder. Tumregeln för Falu Rödfärg Original är att det bör gå ungefär 8-10 år innan det är dags att måla om, medan Träfasad och Knut&Foder har en livslängd på 10-12 år. Men förutsättningarna styr – en del fasader eller sidor på huset kan klara sig fint längre än så medan andra behöver en uppfräschning tidigare.

 

Målningsintervall för Falu Rödfärg Original 

Det är svårt att exakt säga hur ofta man behöver måla om en fasad med Falu Rödfärg Original. Men generellt kan man säga att det normalt bör gå ungefär 8-10 år mellan ommålningarna. Saker som kan påverka målningsintervallen är bland annat klimat och fasadens exponering av solljus och fukt. Det kan också variera mellan husets sidor och beroende på om det är syd- eller västfasader. En sida på huset kan klara sig bra i 15 år, medan en annan sida behöver målas om redan efter 6 år. 

Du märker att det är dags att måla om när huset tappat färg – bokstavligen. När slamfärg åldras bryts linoljan i färgen ned och pigmentet börjar då släppa från väggen. Det kallas för att färgen ”kritar” och är ett tecken på att det är dags för ommålning. När det gäller slamfärg är det en fördel att vänta ut den och inte måla om för tidigt. När färgen har hunnit åldrats tillräckligt släpper den lättare från väggen när du borstar – och det nya lagret du målar på får chansen att arbetas in ordentligt i träet.

 

Målningsintervall för Träfasad och Knut&Foder

För färgtyperna Falu Rödfärg Träfasad och Falu Rödfärg Knut&Foder gäller riktlinjen cirka 10-12 år. Men även där beror målningsintervallen mycket på hur utsatt fasaden eller sidan på huset är. 

Anlita gärna en professionell målare för att få rådgivning om när det är dags att måla om ditt hus med Falu Rödfärg. 

Länk till det här svaret

När ska man måla med Falu Rödfärg?

När ska man måla med Falu Rödfärg? Är det någon årstid som passar bäst? Kan väder och temperatur påverka resultatet när huset ska målas om? Det korta svaret är att det inte ska regna, fasadens ska vara torr och det får inte vara för kallt. Dock skiljer sig temperaturrekommendationerna beroende på färgtyp.

 

När på året kan man måla med Falu Rödfärg Original?

Den bästa tiden att måla med Falu Rödfärg Original är på våren och försommaren när luftfuktigheten är som lägst. Det viktigaste är dock att dygnstemperaturen håller sig över +5 grader. Denna tillåtande lägstatemperatur gör målningssäsongen för Falu Rödfärg Original lång. Många börjar att måla tidigt på våren medan andra väljer att måla långt in på hösten.

 

Vilket väder är optimalt för målning med Falu Rödfärg Original?

Det är inte bara årstid och dygnstemperatur som styr när det är bäst att måla med Falu Rödfärg Original – även vädret är viktigt. Det ska inte regna under pågående målning och helst ska det heller inte vara risk för regn närmaste dygnet innan färgen hunnit torkat ordentligt. Oftast klarar sig färgen bra även vid efterföljande regn, men vid slagregn kan färgen fälla och du kan behöva måla om fasaden. Säkerställ också att virket är tillräckligt torrt innan du påbörjar målningen, fuktkvoten får vara max 18%. 

Det ska heller inte vara allt för soligt när du målar eftersom en starkt solvärmd yta kan göra att färgen torkar för snabbt och riskerar att flagna. Ska du måla en solig dag, se då till att du börjar på husets skuggsida och ”följer med skuggan” under dagen. 

En molnig vår- eller försommardag är med andra ord en perfekt dag för målning med Falu Rödfärg Original!

 

När ska man måla med Falu Rödfärg Träfasad och Falu Rödfärg Knut&Foder?

Våra andra färgtyper – Falu Rödfärg Träfasad och Falu Rödfärg Knut&Foder – är lite känsligare för kallare temperaturer. Om du ska måla med dessa färger bör dygnstemperaturen inte understiga +10 grader. Virket ska vara tillräckligt torrt med en fuktkvot på max 18%. I övrigt gäller samma rekommendationer gällande vädret, det vill säga inte regnigt och inte för soligt.

Länk till det här svaret

Hur mycket Falu Rödfärg går åt när du ska måla?

Svaret på hur mycket Falu Rödfärg som går åt när du ska måla, beror på vilken av våra färger du väljer samt vilket underlag du ska måla. Det beror också på om det gäller nymålning eller ommålning – och därmed hur många strykningar som behövs. 

Träfasad och Knut & Foder – så mycket färg går åt

En liter Falu Rödfärg Träfasad linoljefärg räcker till cirka 6-7 m2. Detsamma gäller Falu Rödfärg Knut & Foder där en liter färg också räcker till cirka 6-7 kvadratmeter. Vid ommålning krävs normalt bara ett lager outspädd färg, men vid nymålning behövs två strykningar och kanske till och med tre strykningar på vissa särskilt utsatta ställen. Vid nymålning på nytt obehandlat trä ska du vid den första strykningen späda färgen med 10% vatten. Låt grundlagret torka i minst 48 timmar innan du målar nästa lager, och då ska du måla med outspädd färg. Fler tips och råd för hur du målar med Träfasad hittar du här och målningsråd för Knut&Foder hittar du här.

Falu Rödfärg Original – så mycket färg behövs

Målar du med slamfärgen Falu Rödfärg Original räcker 1 liter färg till cirka 3 m2. Vid ommålning krävs normalt bara en enda strykning med oförtunnad färg. Färgens konsistens kan variera och om du tycker att den är för tjock kan du späda den med lite vatten för att göra den mer lättarbetad. Vid nymålning ska du alltid späda färgen med 10% vatten vid första grundstrykningen, därefter måla ytterligare ett lager med outspädd färg. Vänta minst ett dygn mellan strykningarna. Fler tips och råd för hur du målar med Falu Rödfärg Original hittar du här.

Sprutfärgen – så mycket färg krävs

För den som vill måla huset snabbt och effektivt med Falu Rödfärg Original Sprutfärg går det åt något mer färg. Sprutfärgen har en täckningsgrad på cirka 2,5 kvadratmeter/liter. Att sprutmåla en yta på 120 kvadrat kräver med andra ord cirka 48 liter sprutfärg per lager. 

Så svaret på frågan beror både på vilken färg du väljer, ytans storlek, tidigare färg samt typ av underlag. 

Länk till det här svaret

På underlag av sågad gran (som är det vanligaste panelvirket) så behövs ingen extra behandling av kvistar eller fläckar av kåda.
Om granpanelen är hyvlad bör du välja Falu Rödfärg Träfasad.

Med Falu Rödfärg Träfasad följer du ordinarie instruktioner med två strykningar med minst 48h mellan varje. Första strykningen bör du späda ut färgen med 10% vatten. En del virke suger åt sig mer färg och där får du eventuellt ta ett tredje tunt stryk för att erhålla fullgod täckning.
Vill du absolut ha Falu Rödfärg Original slamfärg så får du förtunna den med 15% vatten samt tillsätta 1% Yes diskmedel. Stryk på mycket tunt med färg och låt torka ett dygn. Därefter stryker du en andra gång mycket tunt. Eventuellt kan du behöva en tredje supertunn strykning för att erhålla full täckning. På detta sättet bygger du upp en yta på hyvlat virke med slamfärg.

På underlag av furu (tex stockpanel eller timmerhus) behöver du inte heller behandla kvistarna innan målning – det är ingen idé.
Solvärmen kommer att koka ut kåda ur kvistarna i alla fall. Det kommer alltid att synas var kvistarna är under färgen, det är en av anledningarna till varför granpanel är standard på hus.

Furupanel eller Furutimmer har en kärna bestående av kådrikt trä som blir väldigt fett. Här är det svårare att få Falu Rödfärg Original att fästa bra och även här rekommenderar vi 1% Yes diskmedel i första strykningen för bättre vidhäftning.

Vad gäller hyvlat virke av furu gäller samma som för gran, se ovan.

Länk till det här svaret

Det går utmärkt att byta kulör mellan våra slamfärger. Dock är det viktigt att ni är noga med underarbetet för att få ett optimalt resultat. Den gamla, röda kulören bör vara så pass gammal att den har börjat att krita, det vill säga släpper lätt ifrån väggen.

När en slamfärg börjar bli gammal så bryts linoljan i färgen ned och pigmentet börjar släppa ifrån väggen. Detta är helt naturligt och precis så det ska gå till och är ett tecken på att det är dags att börja planera en ommålning. Om den gamla röda kulören fortsatt är stark och sitter fast i underlaget så finns det en risk att den kommer att synas igenom om ett antal år när den nya mörka kulören börjar brytas ned.

Vi rekommenderar därför att ni säkerställer att den gamla färgen är så pass gammal att den släpper lätt så att ni noggrant kan borsta bort så mycket som möjligt. Ju mer ni får bort, desto bättre blir det nya resultatet. Vi rekommenderar att ni använder Falu Rödfärg Stållevang som är både skonsam emot panelerna samtidigt som den är effektiv nog för att få bort den gamla färgen. Sitter det rejält fast på sina ställen så kan det behöva skrapas lite försiktigt.

Se och läs om våra Tillbehör så hittar du även våra penslar som vi rekommenderar att ni använder. Borsten på dessa är lite kortare, styvare och bredare för bättre påläggning av färgen och högre täckförmåga, vilket gör att du spar tid. Borsten är en blandning av natur- och syntetborst som gör att penseln håller och släpper färgen på bästa sätt, speciellt anpassat för Falu Rödfärg.

Vi rekommenderar även att ni alltid behandlar väggen med påväxtdödande medel innan ni målar om. Ibland kan det sitta sporer i träfibrerna även om det inte syns direkt på ytan ännu. Det är en relativt enkel process att göra och det finns flera olika leverantörer med dessa produkter. Borsta först och sen behandla väggen innan nymålning.

Länk till det här svaret

Vilken hållbarhet har en burk med Falu Rödfärg? Ett bra riktmärke är att Falu Rödfärg håller ett år i öppnad förpackning och minst två år i oöppnad. Viktigt är att den alltid förvaras frostfritt och ej över normal rumstemperatur. Hur ser jag om färgen blivit för gammal? Vid omrörning ska färgen bli slät och homogen, ej grynig eller separerad.

Hur länge håller en burk Falu Rödfärg?

Länk till det här svaret

Vid kraftigt regn kan Falu Rödfärg Original fälla ut koppar eller järnvitriol. Då finns risk för missfärgning av plåt, zink eller stenplattor.

Dessa ”rostavfällningar” eller missfärgningar av färgen tar du enklast bort med en svag, sur lösning. Fråga din färgfackhandlare om råd. Vi rekommenderar att man inte lägger stenplattor ända in till husväggen utan lämnar några decimeter med annat fyllnadsmaterial.

Låt skyddsplasten sitta kvar några dagar efter att du målat ditt hus om det är risk för regn.

Kan Falu Rödfärg Original missfärga annat material?

Länk till det här svaret

Vid kraftigt regn kan Falu Rödfärg Original fälla ut koppar eller järnvitriol. Då finns risk för missfärgning av plåt, zink eller stenplattor.

Dessa ”rostavfällningar” eller missfärgningar av färgen tar du enklast bort med en svag, sur lösning. Fråga din färgfackhandlare om råd. Vi rekommenderar att man inte lägger stenplattor ända in till husväggen utan lämnar några decimeter med annat fyllnadsmaterial.

Låt skyddsplasten sitta kvar några dagar efter att du målat ditt hus om det är risk för regn.

Länk till det här svaret

Spikskallar och kvistar täcks inte alltid under första strykningen av din fasad. Dock kommer de att täckas när du målar om huset igen. Eventuellt kan du raspa kvistar lite innan målning för att skapa bättre fäste för färgen. Var försiktig med att bättringsmåla på spikskallar och kvistar, det kan lätt ge ett prickigt intryck.

Vad har hänt om färgen inte fäster på kvistar och spikskallar?
Detail of the old church (gamla kyrka) in Jokkmokk, Swedish Lapland.

 

Länk till det här svaret

Det finns instrument för att mäta fukthalten i virke, fukthalten ska vara max 15 %, men du kan också känna efter med handen. Känns virket fuktigt så är det med största sannolikhet för fuktigt för att målas på.

Hur vet jag om virket är för fuktigt?

Länk till det här svaret