fbpx
Sök
Stäng denna sökruta.

FALU RÖDFÄRGS ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER

Senast uppdaterade 2020-01-20

Dessa Allmänna Leveransbestämmelser gäller mellan Stora Kopparbergs Bergslags AB, nedan kallat Falu Rödfärg, och kund, nedan kallat Köparen. Leveransbestämmelserna gäller såvida parterna inte skriftligen enas om annat. Försålt material kallas i dessa leveransbestämmelser ”Godset”.

ALLMÄNT

Följande allmänna villkor gäller vid försäljning av produkter av Stora Kopparbergs Bergslags AB, Falu Rödfärg org.nr. 556012-9479, om inte annat särskilt överenskommits skriftligt mellan respektive konsument och av Stora Kopparbergs Bergslags AB, Falu Rödfärg. Vid försäljning till Konsument tillämpar Stora Kopparbergs Bergslags AB, Falu Rödfärg de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning, däribland lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.AVLÄMNANDE OCH FARAN

FÖR GODSET

Om inte annat angivits i Falu Rödfärg ordererkännande skall Godset anses avlämnat, då det tillhandahålles leveransklart vid Falu Rödfärg lager. Faran för Godset övergår till Köparen, då lastning av Godset på köparens eget transportfordon vid Falu Rödfärg lager påbörjas. Om Falu Rödfärg åtagit sig att svara för transport, med eget eller annans transportmedel, sker transporten på Falu Rödfärg risk.

FRAKT OCH LEVERANS

Leveranstid anges i Falu Rödfärgs ordererkännande. Falu Rödfärg hanterar normalt din order inom ett dygn (helgfria vardagar) från beställning fram tills dess att varan lämnar vårt lager, förutsatt att vi har varan i lager. När varan har lämnat vårt lager övergår leveransansvaret till fraktbolagen som levererar din order inom utsatt tid för valt fraktsätt. Falu Rödfärg kan inte lämna någon förseningsgaranti för varor som inte finns i lager vid beställningstidpunkt eller för varor som lämnat vårt lager. Det betyder att den totala leveranstiden innan varan når dig kan bli längre än vad som anges som normalt för valt fraktsätt.

Till vissa delar av Norrland och till Gotland levererar DB Schenker med en dags fördröjning, denna är inte inräknad i den beräknade leveranstid vi anger på hemsidan. Detta rör till exempel vissa orter med postnummer som börjar på 82-84, 86-89 samt 91-98.

Kunden har alltid rätt att häva köpet vid leveransförseningar. Det kan finnas tillfällen som gör det omöjligt för oss att fullfölja beställningen, till exempel om vår leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande till oss. Kontakta vår kundservice om du önskar häva ditt köp.

HUR BLIR JAG AVISERAD?

Skickas produkterna som hemleverans kommer du att bli kontaktad via telefon eller sms av transportbolaget för bokning av dag för leveransen. Produkterna levereras under dagtid (8-17) fram till porten om du bor i lägenhetshus eller fram till tomtgräns om du bor i villa. Om leveransen går via ombud aviseras du via SMS. Dina varor ligger kvar i 10 dagar på ditt lokala ombud.

KAN NÅGON ANNAN TA EMOT MIN LEVERANS?

Vid leverans krävs det att du som mottagare kan legitimera dig själv. Om någon annan tar emot leveransen åt dig krävs att han/hon kan legitimera både sig själv och dig. Det går inte att ändra leveransmottagare eller leveransadress i efterhand.

FÖRSENING

Finner part att han inte kan hålla avtalad tidpunkt för leverans (delleverans), mottagande av Godset, eller annan parts åtagande, skall – i den mån annat inte avtalats – den andra parten omgående underrättas därom. Beror förseningen på annan omständighet än vad som anges i punkt 14 nedan och medför den väsentlig olägenhet för den part som inte svarar för förseningen och den andra parten insåg eller borde ha insett detta, kan denne häva avtalet i dess helhet eller, om fråga om delleverans, såvitt avser den delleverans som berörs.

Försenad leverans berättigar inte Köparen till skadestånd med mindre än om Falu Rödfärg visat grov oaktsamhet och Köparen kan visa att förseningen förorsakat betydande skada.

TID FÖR FRAMSTÄLLANDE AV KRAV I ANLEDNING AV DRÖJSMÅL

Önskar Köparen häva köpet eller begära skadestånd på grund av dröjsmål skall Köparen skriftligen meddela Falu Rödfärg detta senast en vecka från avlämnandet.

FEL OCH BRIST I GODSET

Är levererat Gods behäftat med fel eller brist skall Godset – om part så begär och det med rimliga medel är praktiskt möjligt – utbytas mot felfritt Gods eller bristen fyllas. Om felet inte avhjälpts eller bristen fyllts inom skälig tid, har Köparen rätt till ett mot felet eller bristen svarande avdrag på köpeskillingen eller, om felet eller bristen är väsentlig och Falu Rödfärg insåg eller borde ha insett detta, rätt att häva avtalet. Erhåller Falu Rödfärg underrättelse om fel i Godset eller om Köparen märkt eller bort märka att Godset var felaktigt äger Falu Rödfärg rätt att kräva att Köparen upphör med användandet av Godset. Köparen skall självmant upphöra med att använda Gods, som Köparen förstår eller bör förstå omöjliggör ett fackmässigt arbete eller kan förorsaka skada. Upphör inte Köparen att använda Godset, då detta begärts eller ändå bort ske, är Falu Rödfärg befriad från allt annat ansvar för ifrågavarande fel än att leverera felfritt Gods.

REKLAMATION FÖR TRANSPORTSKADOR

Köparen ska kontrollera godset vid mottagandet. Om Godset är skadat skall Köparen göra en anmärkning på fraktsedel. Anmärkningen är nödvändig för att skadan skall kunna regleras. Köparen skall omedelbart meddela Falu Rödfärg samt bifoga en kopia av fraktsedeln med en notering om transportskadan. Underlåter Köparen det, är Falu Rödfärg befriad från ansvar för felet eller bristen.

VAD GÖR JAG OM MIN VARA ÄR TRANSPORTSKADAD?

Skadan skall noteras på fraktsedeln tillsammans med chauffören när du tar emot leveransen. Detta är mycket viktigt då du ej kan hävda en transportskada i efterhand. Skadan ska dokumenteras med foto, även om skadan ej syns förrän du tagit av emballaget. Du ska alltid kontrollera varorna innan du bokar hantverkare eller utför arbeten som är beroende av att leveransen kommer på beräknat datum. Vid eventuell skada på godset var vänlig registrera ett ärende inom 7 dagar.

RETURER

OM DU ÅNGRAR DIG

Har du köpt någonting som inte känns helt rätt? Oroa dig inte, sådant händer. Du kan ångra köpet inom 14 dagar från det att du kvitterat ut produkten. Kontakta vår kundtjänst så hjälper vi dig. Tänk på att du inte får använda produkten eller bryta plomberingen. Ångerrätten gäller inte om plomberingen är bruten för färghinkar. Tänk på att färg måste förvaras frostfritt i väntan på retur.

PRISET

Samtliga priser anges i svenska kronor inklusive moms. Fraktkostnad tillkommer. Vi reserverar oss för prisjusteringar, slutförsäljning, lagerdifferenser, tekniska problem, ändringar av tekniska specifikationer och eventuella typografiska fel på vår sida eller i våra annonser. Vi förbehåller oss rätten att annullera felaktiga ordrar.

Produktbilderna på hemsidan garanterar inte att varans exakta utseende och beskaffenhet återges.

BETALNINGSVILLKOR

Enligt de villkor som gäller för Klarna (www.klarna.se).

COPYRIGHT

Allt innehåll på den här webbplatsen, så som text, grafik, logotyper, bilder, ljudklipp, digitala nedladdningar och annan mjukvara, tillhör Stora Kopparbergs Bergslags AB, Falu Rödfärg och är skyddat av svenska och internationella upphovsrättslagar.