Relaterade produkter

Fördelar med färgen

Falu Rödfärg Knut&Foder ger en vackert matt yta och är främst avsedd att användas på knutar, foder och vindskivor men passar även till andra hussnickerier. Det är en vattenburen dispersionsfärg baserad på linolja.

Homogen

Många husknutar, fönsterfoder och vindskivor är idag målade med oljefärger. Det ger en blank, nästan plastig yta som skär sig mot en matt fasadyta. Falu Rödfärg Knut&Foder har samma vackra matta yta som Falu Rödfärg Original och Falu Rödfärg Träfasad, och tillsammans skapar de en enhetlighet som ger huset ett vackrare helhetsintryck.

Kulörer

Knut&Foder har nio fasta kulörer som är traditionella och noga utvalda. Färgen är framtagen för att på ett balanserat och naturligt sätt samspela på hus målade med Falu Rödfärg Original eller Falu Rödfärg Träfasad. Dessa tidlösa kulörer bevarar ett månghundraårigt uttryck. Och med sin unika karaktär är den med och skapar ny, klassisk arkitektur.
Om andra kulörer önskas går det att blanda de olika kulörerna sinsemellan för att uppnå önskad nyans. Falu Rödfärg tillhandahåller inga blandningsrecept.

Färg som andas

Färgen har linoljefärgens egenskaper och ett utseende som påminner om vår slamfärg. Till exempel bildar det färdiga färgskiktet ingen tät hinna utan låter träet på ett naturligt sätt andas vilket gör att fukt inte stängs inne och på så sätt riskerar att ge upphov till röta. Till skillnad emot gammal, renodlad linoljefärg har Knut&Foder högre andningsförmåga vilket tar bort risken för s.k. linoljeblåsor.

Lättarbetad

Falu Rödfärg Knut&Foder är en vattenburen dispersionsfärg baserad på linolja. Detta gör att färgen blir väldigt lättarbetad och enkel att stryka ut. Knut&Foder är inte lika känslig för tjocka färglager som en slamfärg.1 liter färg räcker till ca 6-7/m2. Fäster på både ohyvlat och hyvlat virke.

Livslängd

Denna färg sitter på några av de fasaddetaljer som är mest utsatta för väder och vind och som får ett hårt slitage. Där krävs det en robust och högkvalitativ färg. Ungefär 10-12 år bör gå mellan ommålningarna. Mycket beror naturligtvis på väderstreck och hur pass utsatta fasaddetaljerna är; snickerier på en sida på huset kan klara sig bra i 15 år och snickerier på en mycket utsatt sida kan behöva ny färg efter 6 år.

Underlag

Linoljebasen i Knut&Foder medför att färgen går att måla på många typer av underlag, till exempel på träytor med åldrad alkyd, linoljefärg eller slamfärg, samt på omålade ytor av både ohyvlat och hyvlat virke. Dock rekommenderas inte att den används på ytor tidigare målade med så kallad akrylatfärg. Akrylat är ”termoplastisk” vilket betyder att den rör sig vid olika temperaturer och ger därmed upphov till sprickor och flagning.

Vanliga frågor

 • Vilken typ av färg är Falu Rödfärg Knut&Foder och Falu Rödfärg Träfasad?

  Färgen är i grunden baserad på linolja och vatten. Den ger liknande utseende och känsla som Falu Rödfärg Original slamfärg, bland annat låter den underlaget andas vilket är den bästa metoden att förhindra röta. Färgen är helt matt.

  Länk till detta svar
 • Finns Falu Rödfärg Knut&Foder som brytbar så att man kan bryta fram andra kulörer i en brytmaskin?

  Nej, färgen finns tillgänglig bara som fasta kulörer. Kulörerna till Falu Rödfärg Knut&Foder/Träfasad är framtagna speciellt med tanke på traditionella svenska kulörer och för att de ska harmoniera med omgivande natur. Om andra färger önskas går det dock att blanda de olika kulörerna sinsemellan för att uppnå önskad nyans.

  Länk till detta svar
 • Vilka underlag lämpar sig Falu Rödfärg Knut&Foder och Falu Rödfärg Träfasad för?

  Falu Rödfärg Knut&Foder och Falu Rödfärg Träfasad är framtagen för att användas på trä, både hyvlat och ohyvlat. Färgen fäster på de flesta typer av tidigare målade ytor, även tidigare slamfärgsmålade ytor.

  Dock skall man undvika att måla på ytor som sedan tidigare är målade med s.k. akrylatfärg. Akrylat är ”termoplastisk” vilket betyder att den rör vid olika temperaturer och ger därmed upphov till sprickor och flagning.

  Länk till detta svar

Vi har återförsäljare över hela Sverige!

Att måla om sitt hus är en investering, inte minst i arbetstid. Då vill du naturligtvis att resultatet ska motsvara dina förväntningar, och hålla i många, många år. Vill du komplettera ditt färgköp med kunniga tips och målningsråd, föreslår vi att du köper Falu Rödfärg hos en färgfackhandlare.