fbpx
Sök
Stäng denna sökruta.
Frågor & svar

Före målning

Frågor och svar om förberedelserna innan du påbörjar målning med Falu Rödfärg Träfasad.

Hur många kvadratmeter räcker en liter Falu Rödfärg till?

Hur många kvadratmeter täcker en liter Falu Rödfärg? Hur mycket färg som kommer att gå åt beror först och främst på vilken Falu Rödfärg du väljer. Ska du måla med Falu Rödfärg Träfasad eller Falu Rödfärg Knut & Foder kan du räkna med att en liter färg täcker 6-7 kvadratmeter. Väljer du slamfärgen Falu Rödfärg Original kan du måla 3 kvadratmeter per liter, så räkna med att det går åt cirka 40 liter Falu Rödfärg Original till ett hus på 120 kvm. 

 

Hur många kvadratmeter räcker varje liter till?

Vid ommålning:

Underlaget och antalet strykningar styr förstås också färgåtgången. Ska du måla en fasad som en gång redan målats med Falu Rödfärg Original, krävs oftast bara en strykning. Det samma gäller om du målar med Falu Rödfärg Träfasad eller Falu Rödfärg Knut & Foder på redan målat underlag med samma färg. Att måla över Falu Rödfärg Original med en annan typ av färg är inte att rekommendera eftersom den nya färgen kan flagna. Anlita gärna kunniga målare som kan ge dig tips och råd för bästa resultat.

Vid nymålning:

Slamfärgen Falu Rödfärg Original fäster bäst på ohyvlat och obehandlat virke och ska målas två gånger vid nymålning. Samma antal strykningar gäller om du målar obehandlat virke med Falu Rödfärg Träfasad, den färgtypen fungerar dock utmärkt att måla på hyvlat virke.

Även Falu Rödfärg Knut&Foder ska målas två lager vid nymålning av obehandlat trä. Vid den första grundstrykningen ska färgen spädas med 10% vatten. Därefter väntar du minst 48 timmar innan du målar lager nummer två, och den gången med outspädd färg. 

 

Hur många kvadratmeter per liter vid sprutmålning?

För den som vill måla stora ytor snabbt och effektivt med Falu Rödfärg Original Sprutfärg går det åt något mer färg. Falu Rödfärg Original Sprutfärg har en täckningsgrad på cirka 2,5 kvadratmeter per liter. Att sprutmåla ett hus på 120 kvadrat en gång kräver med andra ord cirka 48 liter sprutfärg.

Länk till det här svaret

Hur mycket täcker Falu Rödfärg?

En vanlig fråga är: hur mycket täcker Falu Rödfärg? Och svaret beror på om du väljer att måla med Falu Rödfärg Original, Falu Rödfärg Träfasad eller Falu Rödfärg Knut & Foder. Det beror också på underlaget – är virket nytt och omålat eller gäller det ommålning?

 

Räkna med antalet strykningar

Hur mycket Falu Rödfärg täcker beror förstås också på hur många gånger du måste måla din fasad. Med slamfärgen Falu Rödfärg Original räcker det oftast att måla en gång vid ommålning. Med Falu Rödfärg Träfasad och Falu Rödfärg Knut & Foder kan det behövas fler strykningar beroende på underlaget. 

 

Hur mycket täcker Falu Rödfärg Original?

En liter Falu Rödfärg Original har en täckförmåga på 3 kvadratmeter, vilket betyder att en 10-litersburk räcker till att måla 30 kvadratmeter. För ett mindre hus på drygt 90 kvadratmeter går det alltså åt cirka 30 liter för att måla hela huset, om det bara behöver målas en gång.

 

Hur mycket täcker Falu Rödfärg Träfasad? 

En liter Falu Rödfärg Träfasad linoljefärg räcker till cirka 6-7 m2. Vid ommålning krävs normalt bara ett lager outspädd färg, men vid nymålning behövs två strykningar, ibland tre strykningar på utsatta ställen.

 

Hur mycket täcker Falu Rödfärg Knut & Foder?

En liter Falu Rödfärg Knut & Foder räcker till cirka 6-7 kvadratmeter. Är det ommålning räcker oftast en strykning. Ska du måla första gången eller måla över annan färg, kan det behövas två eller tre strykningar.

 

Kan man späda ut Falu Rödfärg med vatten?

Det går att späda Falu Rödfärg med vatten. Men en för utspädd färg kan få sämre täckförmåga och hållbarhet. Det är därför viktigt att följa anvisningarna för att säkerställa bästa möjliga färgkvalitet. 

 

Underlaget påverkar täckförmågan

För att färgen ska hålla krävs ett bra underarbete. Borsta bort löst sittande färg och smuts. Falu Rödfärgs stålborstar är speciellt anpassade för att effektivt ta bort gammal färg utan att skada träfasaden. Är fasaden tidigare målad med slamfärg räcker det att du borstar ytan noggrant med stålborste och en kvast. Tips när du ska måla hittar du här. 

Länk till det här svaret

Hur ofta ska man måla om med Falu Rödfärg?

Hur ofta du ska måla om med Falu Rödfärg beror först och främst på vilken av våra färgtyper du väljer. Förutom vår traditionella slamfärg Falu Rödfärg Original, innehåller vårt färgsortiment numera också Falu Rödfärg Träfasad och Falu Rödfärg Knut&Foder. Tumregeln för Falu Rödfärg Original är att det bör gå ungefär 8-10 år innan det är dags att måla om, medan Träfasad och Knut&Foder har en livslängd på 10-12 år. Men förutsättningarna styr – en del fasader eller sidor på huset kan klara sig fint längre än så medan andra behöver en uppfräschning tidigare.

 

Målningsintervall för Falu Rödfärg Original 

Det är svårt att exakt säga hur ofta man behöver måla om en fasad med Falu Rödfärg Original. Men generellt kan man säga att det normalt bör gå ungefär 8-10 år mellan ommålningarna. Saker som kan påverka målningsintervallen är bland annat klimat och fasadens exponering av solljus och fukt. Det kan också variera mellan husets sidor och beroende på om det är syd- eller västfasader. En sida på huset kan klara sig bra i 15 år, medan en annan sida behöver målas om redan efter 6 år. 

Du märker att det är dags att måla om när huset tappat färg – bokstavligen. När slamfärg åldras bryts linoljan i färgen ned och pigmentet börjar då släppa från väggen. Det kallas för att färgen ”kritar” och är ett tecken på att det är dags för ommålning. När det gäller slamfärg är det en fördel att vänta ut den och inte måla om för tidigt. När färgen har hunnit åldrats tillräckligt släpper den lättare från väggen när du borstar – och det nya lagret du målar på får chansen att arbetas in ordentligt i träet.

 

Målningsintervall för Träfasad och Knut&Foder

För färgtyperna Falu Rödfärg Träfasad och Falu Rödfärg Knut&Foder gäller riktlinjen cirka 10-12 år. Men även där beror målningsintervallen mycket på hur utsatt fasaden eller sidan på huset är. 

Anlita gärna en professionell målare för att få rådgivning om när det är dags att måla om ditt hus med Falu Rödfärg. 

Länk till det här svaret

När ska man måla med Falu Rödfärg?

När ska man måla med Falu Rödfärg? Är det någon årstid som passar bäst? Kan väder och temperatur påverka resultatet när huset ska målas om? Det korta svaret är att det inte ska regna, fasadens ska vara torr och det får inte vara för kallt. Dock skiljer sig temperaturrekommendationerna beroende på färgtyp.

 

När på året kan man måla med Falu Rödfärg Original?

Den bästa tiden att måla med Falu Rödfärg Original är på våren och försommaren när luftfuktigheten är som lägst. Det viktigaste är dock att dygnstemperaturen håller sig över +5 grader. Denna tillåtande lägstatemperatur gör målningssäsongen för Falu Rödfärg Original lång. Många börjar att måla tidigt på våren medan andra väljer att måla långt in på hösten.

 

Vilket väder är optimalt för målning med Falu Rödfärg Original?

Det är inte bara årstid och dygnstemperatur som styr när det är bäst att måla med Falu Rödfärg Original – även vädret är viktigt. Det ska inte regna under pågående målning och helst ska det heller inte vara risk för regn närmaste dygnet innan färgen hunnit torkat ordentligt. Oftast klarar sig färgen bra även vid efterföljande regn, men vid slagregn kan färgen fälla och du kan behöva måla om fasaden. Säkerställ också att virket är tillräckligt torrt innan du påbörjar målningen, fuktkvoten får vara max 18%. 

Det ska heller inte vara allt för soligt när du målar eftersom en starkt solvärmd yta kan göra att färgen torkar för snabbt och riskerar att flagna. Ska du måla en solig dag, se då till att du börjar på husets skuggsida och ”följer med skuggan” under dagen. 

En molnig vår- eller försommardag är med andra ord en perfekt dag för målning med Falu Rödfärg Original!

 

När ska man måla med Falu Rödfärg Träfasad och Falu Rödfärg Knut&Foder?

Våra andra färgtyper – Falu Rödfärg Träfasad och Falu Rödfärg Knut&Foder – är lite känsligare för kallare temperaturer. Om du ska måla med dessa färger bör dygnstemperaturen inte understiga +10 grader. Virket ska vara tillräckligt torrt med en fuktkvot på max 18%. I övrigt gäller samma rekommendationer gällande vädret, det vill säga inte regnigt och inte för soligt.

Länk till det här svaret

Hur mycket Falu Rödfärg går åt när du ska måla?

Svaret på hur mycket Falu Rödfärg som går åt när du ska måla, beror på vilken av våra färger du väljer samt vilket underlag du ska måla. Det beror också på om det gäller nymålning eller ommålning – och därmed hur många strykningar som behövs. 

Träfasad och Knut & Foder – så mycket färg går åt

En liter Falu Rödfärg Träfasad linoljefärg räcker till cirka 6-7 m2. Detsamma gäller Falu Rödfärg Knut & Foder där en liter färg också räcker till cirka 6-7 kvadratmeter. Vid ommålning krävs normalt bara ett lager outspädd färg, men vid nymålning behövs två strykningar och kanske till och med tre strykningar på vissa särskilt utsatta ställen. Vid nymålning på nytt obehandlat trä ska du vid den första strykningen späda färgen med 10% vatten. Låt grundlagret torka i minst 48 timmar innan du målar nästa lager, och då ska du måla med outspädd färg. Fler tips och råd för hur du målar med Träfasad hittar du här och målningsråd för Knut&Foder hittar du här.

Falu Rödfärg Original – så mycket färg behövs

Målar du med slamfärgen Falu Rödfärg Original räcker 1 liter färg till cirka 3 m2. Vid ommålning krävs normalt bara en enda strykning med oförtunnad färg. Färgens konsistens kan variera och om du tycker att den är för tjock kan du späda den med lite vatten för att göra den mer lättarbetad. Vid nymålning ska du alltid späda färgen med 10% vatten vid första grundstrykningen, därefter måla ytterligare ett lager med outspädd färg. Vänta minst ett dygn mellan strykningarna. Fler tips och råd för hur du målar med Falu Rödfärg Original hittar du här.

Sprutfärgen – så mycket färg krävs

För den som vill måla huset snabbt och effektivt med Falu Rödfärg Original Sprutfärg går det åt något mer färg. Sprutfärgen har en täckningsgrad på cirka 2,5 kvadratmeter/liter. Att sprutmåla en yta på 120 kvadrat kräver med andra ord cirka 48 liter sprutfärg per lager. 

Så svaret på frågan beror både på vilken färg du väljer, ytans storlek, tidigare färg samt typ av underlag. 

Länk till det här svaret

Falu Rödfärg Original är vår originalprodukt. Både pigmentet och färgen tillverkas vid vår fabrik på gruvområdet i Falun. Slamfärg kokas med rödfärgspigment från Falu gruva, vatten, linolja, vetemjöl, järnvitriol och biocider. Receptet är utprovat sedan 1764! Inga extra tillsatser behövs i färgen. Färgen är avsedd för målning på nytt ohyvlat virke eller virke med grov yta av gran eller för ytor tidigare målade med Falu Rödfärg slamfärg.

Falu Rödfärg Träfasad är vår komplementprodukt till Originalet/slamfärgen. Färgen tillverkas vid vår fabrik på gruvområdet i Falun. Träfasad är en modern linoljefärg framtagen främst till husfasader av gran eller furu där en matt yta önskas. Den ger liknande utseende och känsla som Originalet. Den stora skillnaden på Originalet och Träfasad är att Träfasad går att måla på fler typer av underlag, till exempel på träytor med åldrad alkyd, linoljefärg eller på gammal slamfärg som verkligen är mogen för ommålning. Träfasad fäster även på omålade ytor av både ohyvlat och hyvlat virke. Det är färgen för dig som drömmer om Falu Rödfärg – men som inte kan måla med slamfärg.

Länk till det här svaret

Långa exponeringar vid luftfuktigheter över 80 % kombinerade med gynnsamma temperaturer ökar avsevärt möjligheten för etablering och tillväxt av svamp på ytor. På hösten är luftfuktigheten som högst så det i kombination med de varma höstarna vi sett under 2000-talet ger förutsättningar för påväxt. Är färgen dessutom färsk innehåller den mer näring och risken ökar. Att man på senare år kunnat plocka svamp i november är tecken på ett nytt svenskt klimat.

Vad beror mögel på?

Länk till det här svaret

Mögel är en form av svamp som kan växa snabbt på en mängd olika substrat som innehåller näringsämne som, t ex mat, ved och andra organiska material.

Mögelsporer finns alltid närvarande i luften över land. Mögel på virke används idag lite slarvigt för två olika typer av påväxter; mögelsvampar och blånadssvampar.

Mögelsvampar påminner om den typen av mögel man får på bröd eller frukt. Den är ytlig, vit/gråaktig, lite luddig och missfärgar om man stryker med fingret. För att de skall växa behövs lättillgänglig näring, hög luftfuktighet och över +10 grader. Finns de rätta förutsättningarna kan tillväxten ske mycket fort. Blånadssvamp eller svartmögel växer mer på djupet, in i färgfilmen och in ytligt i träet. Även om sporerna växer in i träet så är det en försumbar nedbrytning av veden som sker. Tillväxten är mycket långsammare och sporerna som är genomskinliga syns inte, det som syns är mycelet som uppträder som svarta prickar som sitter som etsade på ytan.

Länk till det här svaret

Det finns två bra tumregler när du ska måla ditt hus; se till att virket är rent från mögelsporer när du målar och måla på våren när luftfuktigheten är låg. Därtill kan man lägga till att inte måla för tjockt. Falu Rödfärg skall målas tunt till skillnad från de moderna systemfärgerna. Då fungerar färgen som det är tänkt och risken för mögel minskar. Läs gärna mer i vår Produktinformation.

Länk till det här svaret

Det är viktigt att tvätta bort alger och mögel innan du målar. Använd någon form av alg- & mögeltvätt som finns att köpa i färghandeln och följ anvisningarna på förpackningen. Om det finns mögelsporer kvar i virket finns det risk för att det börjar växa igen direkt efter målningen.

Om du upptäcker mögel på fasaden och att det fortfarande är lång tid kvar innan du tänkt måla om kan du använda antimögelmedel baserat på bensalkoniumklorid. t.ex. Jape Prickfri eller Bevara som finns i välsorterade färgbutiker. Spraya medlet på utsatta ställen. Det lämnar inga bestående fläckar efter sig. Möglet försvinner inte men det avdödas och sprider sig inte ytterligare.

Länk till det här svaret

Falu Rödfärg Knut&Foder och Falu Rödfärg Träfasad är framtagen för att användas på trä, både hyvlat och ohyvlat. Färgen fäster på de flesta typer av tidigare målade ytor, även tidigare slamfärgsmålade ytor.

Dock skall man undvika att måla på ytor som sedan tidigare är målade med s.k. akrylatfärg. Akrylat är ”termoplastisk” vilket betyder att den rör vid olika temperaturer och ger därmed upphov till sprickor och flagning.

Länk till det här svaret

Det bör gå 10-12 år mellan ommålningarna när du målar med Falu Rödfärg Knut&Foder eller Falu Rödfärg Träfasad. Beroende på slitage från väder och vind kan vissa sidor av huset behöva målas om tidigare – medan andra håller betydligt längre.

Länk till det här svaret

Som alltid vid målning är det underarbetet som avgör slutresultatet.

Nytt, obehandlat trä sopas rent från spån, damm och annan lös smuts. Har virket legat länge utan skydd eller om det av andra orsaker finns risk för kontaminering av mögelsporer skall virket också behandlas med ett lämpligt antimögelmedel. Följ tillverkarens anvisningar.

Tidigare målade ytor borstas och skrapas så att all gammal lös färg och löst virke, gråved, avlägsnas. Vi rekommenderar Falu Rödfärg Borstar som är effektiva och skonsamma mot fasaden. Ytorna bör också tvättas med en lämplig målartvätt. Finns risk eller misstanke för mögelangrepp skall ytan dessutom desinficeras med ett antimögelmedel.

Länk till det här svaret

Med Falu Rödfärg Knut&Foder samt Falu Rödfärg Träfasad klarar man att måla 6-7 m²  per liter färg beroende på underlagets beskaffenhet. För Falu Rödfärg Original så räcker en liter färg till ca 3-4 m²

Länk till det här svaret

Nej, det rekommenderar vi inte. Vi tillsätter redan antimögelmedel i färgen under kontrollerade former. Vi rekommenderar inte att man blandar i produkter själv i färgen. Då gäller inte vår produktgaranti och vi kan inte förutse hur färgen reagerar.

Länk till det här svaret

Falu Rödfärg Original skall strykas ut i tunna lager. Arbeta gärna in färgen i panelen. Målar man för tjockt riskerar färgen att krackelera och flagna. Falu Rödfärg Knut&Foder och Falu Rödfärg Träfasad är dock inte lika känsliga för tjocka färglager, som en vanlig slamfärg.

Länk till det här svaret

Nej, för bästa resultat när du målar ska virket vara torrt. Om du målar på blött trä är det stor risk för att virket inte suger åt sig färgen. Fukten i träet (fuktkvoten) kan mätas med instrument. Den får vara högst 15 %. Om du inte har möjlighet att använda dig av ett sånt instrument kan du alltid känna på virket med handen. Känns det fuktigt? Då bör du låta träet torka innan målning.

Färgen innehåller vatten, kan man då måla även om virket är fuktigt?

Länk till det här svaret

Färgen är i grunden baserad på linolja och vatten. Den ger liknande utseende och känsla som Falu Rödfärg Original slamfärg, bland annat låter den underlaget andas vilket är den bästa metoden att förhindra röta. Färgen är helt matt.

Länk till det här svaret

Ja. Det går alldeles utmärkt att sprutmåla med färgen. Du behöver bara späda med vatten till lämplig viskositet. Hur mycket beror på vilken spruta du använder samt hur stort munstycket är.

Länk till det här svaret

Överbliven färg lämnar du till en miljöstation och emballaget lämnar du till returstationen för förpackningar enligt din kommuns anvisningar.

Hur källsorterar jag produkten?

 

Länk till det här svaret

Färgen är vattenburen vilket innebär att den ska förvaras frostfritt och ej över normal rumstemperatur.

Länk till det här svaret

Vilken hållbarhet har en burk med Falu Rödfärg? Ett bra riktmärke är att Falu Rödfärg håller ett år i öppnad förpackning och minst två år i oöppnad. Viktigt är att den alltid förvaras frostfritt och ej över normal rumstemperatur. Hur ser jag om färgen blivit för gammal? Vid omrörning ska färgen bli slät och homogen, ej grynig eller separerad.

Hur länge håller en burk Falu Rödfärg?

Länk till det här svaret

Nej, färgen finns tillgänglig bara som fasta kulörer. Kulörerna till Falu Rödfärg Knut&Foder/Träfasad är framtagna speciellt med tanke på traditionella svenska kulörer och för att de ska harmoniera med omgivande natur. Om andra färger önskas går det dock att blanda de olika kulörerna sinsemellan för att uppnå önskad nyans.

Länk till det här svaret

Mängden linolja i Falu Rödfärg är inte tillräckligt stor för att kunna självantända. Men, för att vara på den säkra sidan bör du hantera trasor mm som om det fanns risk för självantändning. På så sätt behöver du inte oroa dig.

Färgen innehåller linolja, finns det risk för att den kan självantända?

Länk till det här svaret

Ja. Färgen är baserad på linolja så den kommer över tid att börja krita. Detta är helt naturligt och ett tecken på att det snart är dags att måla om. Man brukar säga att färgen åldras med välbehag och bleks naturligt. Av denna anledning bör man inte använda färgen på fönsterbågar eller andra ställen där man inte vill att det ska färga av sig.

kommer färgen krita sig?

Länk till det här svaret

Nej. Falu Rödfärg Knut&Foder och Falu Rödfärg Träfasad är en färgtyp som låter underlaget andas, vilket innebär att eventuell gas inte fastnar och inte kan ge upphov till linoljeblåsor.

Finns det risk för att det kan uppstå linoljeblåsor?

Länk till det här svaret

Vi rekommenderar inte att man blandar i produkter själv i färgen. Då gäller inte vår produktgaranti och vi kan inte förutse hur färgen reagerar.

Länk till det här svaret

Om du tillsätter mer linolja kan du få filmbildning på fasaden, vilket kan medföra att träet inte andas så som det är tänkt att göra, samt att risken är stor för att den matta ytan går förlorad. Färgen kommer då mera att likna en vanlig linoljefärg. Du kan också få problem med underarbetet vid nästa ommålning. Vi rekommenderar inte att man blandar i produkter själv i färgen. Då gäller inte vår produktgaranti och vi kan inte förutse hur färgen reagerar.

Kan man blanda i mera linolja i färgen för att få den ännu mer hållbar?

 

Länk till det här svaret