fbpx
Sök
Stäng denna sökruta.
Frågor & svar

Målningen

Frågor och svar om allt som är bra att veta kring målningen med Falu Rödfärg Knut&Foder

Hur späder man Falu Rödfärg?

Man kan späda Falu Rödfärg med vatten för att få en tunnare och mer lättarbetad färg. Dock finns det risk att färgen förlorar sitt skydd mot väder och vind. Det är därför viktigt att följa anvisningarna för när och hur du späder Falu Rödfärg för att säkerställa bästa möjliga färgkvalitet. Späder du ut färgen för mycket kan det ge en sämre täckförmåga och hållbarhet.

Vattnet du späder med ska vara kallt och rent. Rör om i färgen innan du börjar späda och rör om efter hand som du häller på vatten. Tillsätt vattnet till färgen i små mängder och långsamt. Rör efter varje tillsats av vatten. Testa gärna färgen på en mindre yta innan du börjar måla. 

 

När och hur späder man Falu Rödfärg?

Vi har numera flera olika färgtyper i vårt sortiment. Läs anvisningarna för den färg som du har valt.

Falu Rödfärg Original: Om du ska måla nytt och obehandlat trä behöver du måla två lager, varav det första lagret ska spädas med 10 procent vatten. Låt sedan färgen torka i minst ett dygn innan du målar lager nummer två med outspädd färg. Om fasaden sedan tidigare är målad med rödfärg behöver du inte grundmåla eller späda ut färgen. Måla då bara ett lager med oförtunnad färg.

Falu Rödfärg Knut&Foder: När du ska måla obehandlat trä för första gången med Falu Rödfärg Knut&Foder ska du måla i två lager. Vid den första strykningen ska färgen spädas med 10% vatten. Därefter väntar du minst 48 timmar innan du målar lager nummer två med outspädd färg. 

Falu Rödfärg Träfasad: På nytt obehandlat trä spädes färgen med 10% vatten vid första strykningen. Låt torka i 48 timmar. Stryk därefter en gång med outspädd färg. Tidigare målade ytor målas normalt en gång med outspädd färg.

Falu Rödfärg Sprutfärg: Sprutfärgen har en tunnare konsistens och ska inte spädas mer.

Länk till det här svaret

Hur många lager Falu Rödfärg krävs vid målning?

Hur många lager Falu Rödfärg du behöver måla beror på vilken typ av Falu Rödfärg du väljer och hur underlaget ser ut. Är det tidigare målat eller nytt obehandlat trä? I den här artikeln går vi igenom vad som gäller för våra olika färgtyper.

 

Hur många lager Falu Rödfärg Träfasad krävs?

Med Falu Rödfärg Träfasad behövs två lager med minst 48 timmar mellan varje målning vid nymålning av obehandlat virke. Vid första strykningen bör du späda ut färgen med 10% vatten. Vid andra strykningen ska färgen vara oförtunnad. En del virke suger åt sig mer färg och där får du eventuellt ta ett tredje tunt stryk för att erhålla fullgod täckning. Vid ommålning räcker det dock normalt med en strykning av Falu Rödfärg Träfasad.

 

Hur många lager Knut & Foder krävs?

Även med Falu Rödfärg Knut&Foder ska du måla två lager vid nymålning av obehandlat trä. Vid den första grundstrykningen ska färgen spädas med 10% vatten. Därefter väntar du minst 48 timmar innan du målar lager nummer två, och den gången med outspädd färg. På särskilt hårt utsatta ytor kan du med fördel måla ett tredje lager. Men precis som med Falu Rödfärg Träfasad räcker det oftast med en enda strykning outspädd färg på tidigare målade ytor.

 

Hur många lager Falu Rödfärg Original krävs? 

Med Falu Rödfärg Original räcker det vanligtvis med en enda strykning med oförtunnad färg, om fasaden tidigare målats med slamfärg. Om du har tänkt att måla med Falu Rödfärg Original på nytt virke så kan det dock vara bra med två till tre strykningar för att uppnå bästa resultatet. Börja med att grundmåla fasaden en gång med Falu Rödfärg som har förtunnats med 10% vatten. Vänta minst ett dygn innan du färdigmålar med en strykning oförtunnad färg. Tänk på att färgen ska arbetas in i virket i tunna skikt, måla inte för tjockt.

Länk till det här svaret

Hur många strykningar Falu Rödfärg krävs när du ska måla?

Hur många strykningar Falu Rödfärg krävs när du ska måla ditt hus? Det beror i första hand på om det gäller nymålning eller ommålning av ett hus, samt vilken av våra olika färgtyper du väljer.

 

Hur många strykningar Falu Rödfärg Original krävs?

Det är olika beroende på om det är nymålning eller ommålning. Vid nymålning ska färgen strykas två gånger. Vid ommålning använder ni färgen som den är direkt ur hinken utan spädning med vatten. Måla tunt! För tjockt med färg resulterar ofta i att färgen börjar krackelera och sedan flagna.

 

Hur många strykningar Falu Rödfärg Träfasad krävs?

Vid nymålning av obehandlat trä ska Falu Rödfärg Träfasad strykas två gånger – eventuellt tre gånger på ställen som är extra utsatta. Vid ommålning av tidigare målad yta räcker det normalt med en strykning.

 

Hur många strykningar Falu Rödfärg Knut&Foder krävs?

Även med Falu Rödfärg Knut&Foder ska du måla två lager om det gäller nymålning av obehandlat virke, och med fördel tre lager på utsatta ställen. Dock räcker det i regel med en strykning vid ommålning.

 

Hur länge ska man vänta mellan strykningarna?

Om färgen inte är tillräckligt torr riskerar den att släppa när du målar igen, vilket förstör båda lagren. Ge det hellre för mycket tid än för lite, även om du är otålig att se resultatet efter två lager. Med Falu Rödfärg Original behöver du vänta minst 24 timmar innan du stryker färgen en andra gång. Falu Rödfärg Träfasad och Falu Rödfärg Knut&Foder bör torka minst 48 timmar innan du målar andra lagret.

 

Förbered underlaget

För att färgen ska hålla, oavsett vilken typ av färg du väljer, krävs ett bra underarbete. Borsta bort löst sittande färg och smuts. Börja gärna med en stålborste och borsta sedan hela ytan med en kvast. Falu Rödfärgs stålborstar är speciellt anpassade för att effektivt ta bort gammal färg utan att skada träfasaden. Är fasaden tidigare målad med slamfärg räcker det att du borstar ytan noggrant med en stålborste samt kvast. Borsta ända ned till fast underlag så att lös färg och grånat trä försvinner. När ytan är ordentligt borstad ska du använda någon form av alg- eller mögeltvätt för att säkerställa att inga mögelsporer finns kvar innan du börjar måla.

Länk till det här svaret

Det bör gå 10-12 år mellan ommålningarna när du målar med Falu Rödfärg Knut&Foder eller Falu Rödfärg Träfasad. Beroende på slitage från väder och vind kan vissa sidor av huset behöva målas om tidigare – medan andra håller betydligt längre.

Länk till det här svaret

Ja. Det går alldeles utmärkt att sprutmåla med färgen. Du behöver bara späda med vatten till lämplig viskositet. Hur mycket beror på vilken spruta du använder samt hur stort munstycket är.

Länk till det här svaret