Falu Rödfärg Knut&Foder Målningen

  • Hur ofta behöver man måla om med Falu Rödfärg Knut&Foder och Falu Rödfärg Träfasad?

    Ungefär 8-10 år bör gå mellan ommålningarna. Ommålningsintervallen tenderar att öka med tiden. Mycket beror naturligvis också på hur utsatt fasaden är och väderstreck; en sida på huset kan klara sig bra i 15 år och en utsatt fasad kan behöva ny färg redan efter 6 år. Även valet av kulör kan inverka på ommålningsintervallen.

    Länk till detta svar
  • Kan man sprutmåla med Falu Rödfärg Knut&Foder och Falu Rödfärg Träfasad?

    Ja. Det går alldeles utmärkt att sprutmåla med färgen. Du behöver bara späda med vatten till lämplig viskositet. Hur mycket beror på vilken spruta du använder samt hur stort munstycket är.

    Länk till detta svar