Falu Rödfärg Knut&Foder Målningen

  • Hur ofta behöver man måla om med Falu Rödfärg Knut&Foder och Falu Rödfärg Träfasad?

    Ungefär 10-12 år bör gå mellan ommålningarna.

    Länk till detta svar
  • Kan man sprutmåla med Falu Rödfärg Knut&Foder och Falu Rödfärg Träfasad?

    Ja. Det går alldeles utmärkt att sprutmåla med färgen. Du behöver bara späda med vatten till lämplig viskositet. Hur mycket beror på vilken spruta du använder samt hur stort munstycket är.

    Länk till detta svar