fbpx
Sök
Stäng denna sökruta.
Frågor & svar

Problem

Frågor och svar om vad du kan göra om Falu Rödfärg Original inte ser ut som den brukar göra.

Varför krackelerar Falu Rödfärg?

Varför Falu Rödfärg krackelerar kan bero på olika saker. Oftast är det ett resultat av att färgen inte har hanterats rätt, att målning har skett i starkt solsken eller att underlaget är felaktigt. 

Det är viktigt att följa instruktionerna vid målning av Falu Rödfärg och se till att grundarbetet och målningen utförs på rätt sätt. Om färgen börjat krackelera bör det åtgärdas så snart som möjligt för att förhindra ytterligare skador.

 

Dåligt underarbete – en vanlig orsak till varför färg krackelerar

Underarbetet är A och O för att färgen inte krackelerar. Innan man målar med Falu Rödfärg ska ytan på fasaden borstas noggrant med en kvast och en stålborste. Du ska borsta ända ned till fast underlag så att löst sittande färg och grånat trä försvinner. När fasaden är borstad ska du tvätta den med någon form av alg- eller mögeltvätt, annars finns det risk för att mögelsporer i virket börjar växa igen direkt efter målning. Läs mer om det viktiga underarbetet här.

 

Målning i starkt solsken 

En annan vanlig orsak till att Falu Rödfärg krackelerar är att målningen har skett i direkt solsken eller att panelen har varit för varm. En molnig vår- eller försommardag (utan regn) är den bästa möjliga dagen för målning med Falu Rödfärg Original.

 

För tjocka lager Falu Rödfärg

Att färgen har strukits i för tjocka lager är också en vanlig orsak till att den krackelerar. Falu Rödfärg Original ska strykas i tunna lager som arbetas in i träet.

Länk till det här svaret

Varför flagnar Falu Rödfärg?

Om Falu Rödfärg flagnar kan det bero på olika saker. Oftast beror det på att färgen inte har hanterats helt rätt och tyvärr innebär flagning att en del av arbetet behöver göras om. 

Det är viktigt att följa instruktionerna vid målning av Falu Rödfärg och se till att grundarbetet och målningen utförs på rätt sätt. Om färgen börjat flagna bör det åtgärdas så snart som möjligt för att förhindra ytterligare skador.

 

För tjocka lager Falu Rödfärg

Att färgen har strukits i för tjocka lager är en vanlig orsak till att den flagnar. Falu Rödfärg Original ska strykas i tunna lager som arbetas in i träet.

 

Dåligt underarbete – en vanlig orsak till att Falu Rödfärg flagnar

Underarbetet lägger grunden och är mycket viktigt för ett bra resultat med en färg som inte flagnar. Innan man målar med Falu Rödfärg ska ytan på fasaden borstas noggrant med en kvast och en stålborste. Du ska borsta ända ned till fast underlag så att löst sittande färg och grånat trä försvinner. När fasaden är borstad ska du tvätta den med någon form av alg- eller mögeltvätt, annars finns det risk för att mögelsporer i virket börjar växa igen direkt efter målning.

 

Målning i starkt solsken 

En annan vanlig orsak till att Falu Rödfärg flagnar är att målningen har skett i starkt solsken eller att panelen har varit för varm. En molnig vår- eller försommardag (utan regn) är den bästa möjliga dagen för målning med Falu Rödfärg Original.

 

För blankt trä

Om virket är för blankt fäster inte Falu Rödfärg Original som den ska, vilket också kan vara en orsak till att färgen flagnar. Med för blankt trä menar vi om virket du målat på varit hyvlat eller om det tidigare målats med någon annan färgtyp än slamfärg.

 

Ommålning sker för ofta

Det är viktigt att vänta ut Falu Rödfärg Original innan det är dags att måla om. Färgen måste ha hunnit åldrats för att den ska kunna släppa tillräckligt från fasaden när du genomför underarbetet med borstning. Detta eftersom det nya lagret du målar på måste få chansen att arbetas in i träet ordentligt.

 

Gör om – gör rätt

Som tidigare nämnt innebär flagning dessvärre att en del av arbetet måste göras om. Borsta eller skrapa ner flagorna ordentligt med stålborste och måla om mycket tunt med utspädd färg.

Länk till det här svaret

Är färgen grynig och omöjlig att röra upp till en jämn färg har den tyvärr frusit. Då går den inte att använda utan ska lämnas in till en återvinningsstation. Falu Rödfärg är en färskvara och måste förvaras frostfritt, då håller den i två år om burken är oöppnad. Är burken öppnad bör du använda den inom ett år.

Vad har hänt om färgen är grynig?

Länk till det här svaret

Om färgen inte sjunker in i underlaget när du målar dit hus, utan pärlar sig på toppen, är det med största sannolikhet underlagets fel. Är det en hård, blank yta? Är ytan kanske för fet eller hyvlad? Falu Rödfärg Original är en fasadfärg främst anpassad för obehandlat, ohyvlat virke eller tidigare slamfärgade ytor där den kan få bra fäste.

En annan vanlig orsak till att färgen pärlar sig är om virket är målat sen tidigare med någon annan typ av fasadfärg än slamfärg. Kan det vara oljefärg under? I så fall kommer det tyvärr inte att gå att använda Falu Rödfärg Original; den kommer helt enkelt inte att fästa.

Falu Rödfärg Träfasad fäster på fler olika underlag som hyvlat och ohyvlat virke, gammal slamfärg, linoljefärg, alkydfärg eller lasyr.

Länk till det här svaret

Finns det risk för att den kan ha frusit? Om färgen frusit ordentligt, det vill säga om vatten ligger ovanpå och färgpigment och mjöl ligger i botten på burken, så kommer det med största sannolikhet inte att gå att måla med den. Läs mer om hur du förvarar färgen här.

Men, innan du ger upp och köper en ny kan du försöka röra ihop färgen; om det blir en slät färg så går den att använda. Om det inte blir en homogen färg, utan den fortfarande är kornig eller delad, så är det tyvärr dags att köpa en ny.

Vad har hänt om målarfärgen ser konstig ut i hinken/har delat på sig?

Länk till det här svaret

Om färgen flagnar beror det oftast på någon av följande orsaker:

* Dåligt underarbete, gammal färg och/eller smuts har inte borstats bort.
* Mycket döda fibrer på ytan som inte har borstats bort.
* Att målningen har skett i för starkt solsken eller på för varm panel.
* Att färgen strukits på för tjockt.
* Att färgen strukits på fuktigt virke.

Om färgen har flagnat måste en del av arbetet göras om. Borsta/skrapa ner flagorna ordentligt med stålborste och måla om mycket tunt med utspädd färg.

Länk till det här svaret

Färgen ska inte vara för tjock innan du målar, utan vara enkel att doppa penseln i och stryka på. Rör om färgen ordentligt och späd med lite vatten tills den känns bra innan du stryker den på fasaden.

Länk till det här svaret

Generellt sett är färgen förstörd om den har frusit. I teorin kan det gå att koka om den, men det är inget vi rekommenderar eftersom vi inte kan garantera varken kvaliteten eller resultatet.

Länk till det här svaret