fbpx
Sök
Stäng denna sökruta.

Varför flagnar Falu Rödfärg?

Varför flagnar Falu Rödfärg?

Om Falu Rödfärg flagnar kan det bero på olika saker. Oftast beror det på att färgen inte har hanterats helt rätt och tyvärr innebär flagning att en del av arbetet behöver göras om. 

Det är viktigt att följa instruktionerna vid målning av Falu Rödfärg och se till att grundarbetet och målningen utförs på rätt sätt. Om färgen börjat flagna bör det åtgärdas så snart som möjligt för att förhindra ytterligare skador.

 

För tjocka lager Falu Rödfärg

Att färgen har strukits i för tjocka lager är en vanlig orsak till att den flagnar. Falu Rödfärg Original ska strykas i tunna lager som arbetas in i träet.

 

Dåligt underarbete – en vanlig orsak till att Falu Rödfärg flagnar

Underarbetet lägger grunden och är mycket viktigt för ett bra resultat med en färg som inte flagnar. Innan man målar med Falu Rödfärg ska ytan på fasaden borstas noggrant med en kvast och en stålborste. Du ska borsta ända ned till fast underlag så att löst sittande färg och grånat trä försvinner. När fasaden är borstad ska du tvätta den med någon form av alg- eller mögeltvätt, annars finns det risk för att mögelsporer i virket börjar växa igen direkt efter målning.

 

Målning i starkt solsken 

En annan vanlig orsak till att Falu Rödfärg flagnar är att målningen har skett i starkt solsken eller att panelen har varit för varm. En molnig vår- eller försommardag (utan regn) är den bästa möjliga dagen för målning med Falu Rödfärg Original.

 

För blankt trä

Om virket är för blankt fäster inte Falu Rödfärg Original som den ska, vilket också kan vara en orsak till att färgen flagnar. Med för blankt trä menar vi om virket du målat på varit hyvlat eller om det tidigare målats med någon annan färgtyp än slamfärg.

 

Ommålning sker för ofta

Det är viktigt att vänta ut Falu Rödfärg Original innan det är dags att måla om. Färgen måste ha hunnit åldrats för att den ska kunna släppa tillräckligt från fasaden när du genomför underarbetet med borstning. Detta eftersom det nya lagret du målar på måste få chansen att arbetas in i träet ordentligt.

 

Gör om – gör rätt

Som tidigare nämnt innebär flagning dessvärre att en del av arbetet måste göras om. Borsta eller skrapa ner flagorna ordentligt med stålborste och måla om mycket tunt med utspädd färg.

Relaterade produkter