fbpx
Sök
Stäng denna sökruta.
Frågor & svar

Påväxt

Frågor och svar om mögel och mögelfaktorer, samt hur du bäst förhindrar påväxt på ditt hus.

Långa exponeringar vid luftfuktigheter över 80 % kombinerade med gynnsamma temperaturer ökar avsevärt möjligheten för etablering och tillväxt av svamp på ytor. På hösten är luftfuktigheten som högst så det i kombination med de varma höstarna vi sett under 2000-talet ger förutsättningar för påväxt. Är färgen dessutom färsk innehåller den mer näring och risken ökar. Att man på senare år kunnat plocka svamp i november är tecken på ett nytt svenskt klimat.

Vad beror mögel på?

Länk till det här svaret

Mögel är en form av svamp som kan växa snabbt på en mängd olika substrat som innehåller näringsämne som, t ex mat, ved och andra organiska material.

Mögelsporer finns alltid närvarande i luften över land. Mögel på virke används idag lite slarvigt för två olika typer av påväxter; mögelsvampar och blånadssvampar.

Mögelsvampar påminner om den typen av mögel man får på bröd eller frukt. Den är ytlig, vit/gråaktig, lite luddig och missfärgar om man stryker med fingret. För att de skall växa behövs lättillgänglig näring, hög luftfuktighet och över +10 grader. Finns de rätta förutsättningarna kan tillväxten ske mycket fort. Blånadssvamp eller svartmögel växer mer på djupet, in i färgfilmen och in ytligt i träet. Även om sporerna växer in i träet så är det en försumbar nedbrytning av veden som sker. Tillväxten är mycket långsammare och sporerna som är genomskinliga syns inte, det som syns är mycelet som uppträder som svarta prickar som sitter som etsade på ytan.

Länk till det här svaret

Det finns två bra tumregler när du ska måla ditt hus; se till att virket är rent från mögelsporer när du målar och måla på våren när luftfuktigheten är låg. Därtill kan man lägga till att inte måla för tjockt. Falu Rödfärg skall målas tunt till skillnad från de moderna systemfärgerna. Då fungerar färgen som det är tänkt och risken för mögel minskar. Läs gärna mer i vår Produktinformation.

Länk till det här svaret

Nej, det rekommenderar vi inte. Vi tillsätter redan antimögelmedel i färgen under kontrollerade former. Vi rekommenderar inte att man blandar i produkter själv i färgen. Då gäller inte vår produktgaranti och vi kan inte förutse hur färgen reagerar.

Länk till det här svaret

Nej, det rekommenderar vi inte. Vi tillsätter redan antimögelmedel i färgen under kontrollerade former.

Vi rekommenderar inte att man blandar i produkter själv i färgen. Då gäller inte vår produktgaranti och vi kan inte förutse hur färgen reagerar.

Kan jag blanda i mögelmedel, exempelvis Boracol, i Falu Rödfärg?

Länk till det här svaret

Om det har uppkommit vita fläckar på fasaden efter målning kan det vara saltutfällningar. Det kommer från järnvitriolen och sker ibland utan att vi kunnat fastställa varför och när. Det är ofarligt och kommer att tvättas bort när väggen får regn på sig. Du kan prova på en mindre yta att spola av försiktigt, om det är saltutfällning så försvinner det. Eventuellt kan det återkomma ytterligare en gång men det är övergående. Tveka inte att kontakta oss om du har fortsatta problem.

Vad har hänt om det uppkommit vita fläckar på huset?
Röd husvägg med blommande rosor.
Länk till det här svaret

Om de svarta prickarna sitter som etsade på ytan på din fasad så är det svartmögel. Ta bort angreppet med någon form av mögeltvätt som du hittar i färgfackhandeln och följ anvisningarna på förpackningen.
Det är förrädiskt att nöja sig med att borsta bort de svarta prickarna, risken är att prickarna försvinner (mycelet) men att sporerna finns kvar. Målar du över sporerna tillför du ny näring och risken finns att sporerna växer igenom färgen och de svarta prickarna kommer tillbaka.

Vad har hänt om det blivit svarta prickar på panelen?

 

Länk till det här svaret