fbpx
Sök
Stäng denna sökruta.

EN HARMONISK NYANS

Falu Rödfärg Träfasad Terra är en varm och jordig röd nyans som ger ditt hus ett lugnt och harmoniskt intryck. 

KÄNSLAN AV FALU RÖDFÄRG

Falu Rödfärg Träfasad är vår komplementprodukt till Falu Rödfärg Original. En modern linoljebaserad husfärg med liknande egenskaper och utseende som vår slamfärg. Ett alternativ för alla som önskar känslan av Falu Rödfärg Original, men som begränsas av det färgsystem som huset tidigare målats med. En lättarbetad färg som finns i nio tidlösa kulörer, och som ger en vackert matt yta som låter träet andas och röra sig på ett naturligt och hälsosamt sätt.

DET HÄR KAN DU MÅLA MED FALU RÖDFÄRG TRÄFASAD

Linoljebasen i Träfasad gör att färgen – till skillnad från slamfärg – går att måla på fler typer av underlag, till exempel på träytor med åldrad alkyd, linoljefärg eller på gammal slamfärg som verkligen är mogen för ommålning. Träfasad fäster även på omålade ytor av både ohyvlat och hyvlat virke.

Linoljefärg utomhus

Falu Rödfärg Träfasad Terra

En varm och jordig röd nyans med den rätta matta känslan.

Täckförmågan är 6 m² / liter.

Ange uppskattad väggyta du ska måla i kvadratmeter för att beräkna antal liter som behövs.

Tillgängliga alternativ

1 liter349 kr
5 liter1 429 kr
10 liter2 199 kr

Snabbfakta

Täckförmåga

6-7m² / liter

Glans

Helmatt

Målningstemp

Yttertemperatur +10°C till +25°C

Torktid

Klibbfri efter 12 timmar, torr efter ca 2 dygn

Teknisk information

Bindemedel

Linolja

Spädning

Vatten

Verktyg

Pensel med syntetisk borst
Rengörs med vatten och diskmedel

VOC

Gränsvärde (Kat A/d): 130g/l (2010)
Produktens VOC: <130g/l

Närmsta NCS

S 5030-Y60R

Fördelar med färgen

Falu Rödfärg Träfasad är en modern husfärg som ger den rätta matta ytan i kulörer som samspelar med det svenska landskapet. Färgen är avsedd för alla typer av fasader av trä och är lika lätt att jobba med som Falu Rödfärg Original. Det är en vattenburen dispersionsfärg baserad på linolja.

Livslängd

Normalt bör det gå ungefär 10-12 år mellan ommålningarna. Mycket beror naturligtvis också på hur utsatt fasaden är och väderstreck; en sida på huset kan klara sig bra i 15 år och en mycket utsatt fasad kan behöva ny färg efter 6 år.

Tradition

Falu Rödfärg Träfasad är ett modernt sätt att måla med tradition. Falu Rödfärg Träfasad är en vattenburen dispersionsfärg baserad på linolja. Den är mycket enkel och tacksam att måla med vid både ny- och ommålning. 1 liter färg räcker till ca 6-7/m2. Fäster på både ohyvlat och hyvlat virke.

Färg som andas

Färgen har linoljefärgens egenskaper och ett utseende som påminner om vår slamfärg. Till exempel bildar det färdiga färgskiktet ingen tät hinna utan låter träet på ett naturligt sätt andas vilket gör att fukt inte stängs inne och på så sätt riskerar att ge upphov till röta. Till skillnad från renodlad linoljefärg har Falu Rödfärg Träfasad högre andningsförmåga vilket tar bort risken för s.k. linoljeblåsor.

Underlag

Linoljebasen i Träfasad medför att färgen går att måla på fler typer av underlag, till exempel på träytor med åldrad alkyd, linoljefärg eller slamfärg, samt på omålade ytor av både ohyvlat och hyvlat virke. Dock rekommenderas inte att den används på ytor tidigare målade med så kallad akrylatfärg. Akrylat är ”termoplastisk” vilket betyder att den rör sig vid olika temperaturer och ger därmed upphov till sprickor och flagning. Den fungerar lika bra på hyvlad som ohyvlat virke.

Kulörer

Träfasad har nio fasta kulörer som är noga utvalda. Färgen är framtagen för att på ett balanserat och naturligt sätt samspela med det svenska landskapet. Dessa tidlösa kulörer bevarar ett månghundraårigt uttryck. Och med sin unika karaktär är den med och skapar ny, klassisk arkitektur.
Om andra kulörer önskas går det att blanda de olika kulörerna sinsemellan för att uppnå önskad nyans. Falu Rödfärg tillhandahåller inga blandningsrecept.

Så här gör du

Nytt obehandlat eller fabriksgrundat virke borstas rent från smuts och damm. På tidigare målade ytor ska all löst sittande färg och trä, så kallad gråved, avlägsnas med skrapa eller stålborste. Vid förekomst av, eller risk för, mögelsporer är det mycket viktigt att ytorna först behandlas med ett mögelhämmande medel. Borsta sedan bort allt löst sittande damm. Ytorna tvättas med lämplig typ av fasadtvätt. Rör om färgen noggrant. På nytt obehandlat trä spädes färgen med 10% vatten för den första strykningen. Låt torka i 48 timmar. Stryk därefter 1 gång med outspädd färg. Tidigare målade ytor målas normalt en gång med outspädd färg. På hårt utsatta ytor, till exempel ytor med ett söder- eller västerläge kan man för extra lång hållbarhet med fördel stryka en extra gång. Vid olika batchnummer byt hink vid husknut för att undvika eventuella nyansskillnader. Efter målning torkas mesta möjliga färg bort från verktygen. Rengöres sedan i vatten med lite diskmedel.

Relaterade produkter