Falu Rödfärg Original Miljö

  • Kan jag elda upp panel målad med Falu Rödfärg?

    Nej, inget annat avfall än trädgårdsavfall får eldas hemma. Virket skall lämnas till en återvinningsstation och sorteras efter de regler som gäller i din kommun.

    Länk till detta svar