fbpx
Sök
Stäng denna sökruta.

Vinnaren i Folkets Rödfärgspris!

…och vinnaren i Folkets Rödfärgspris 2018 är…

Stenkälla kaplansgård!

Grattis Jonathan Grönlund med familj som bor i det här fantastiska huset, Stenkälla kaplangård, i Töreboda.

Grattis Jonathan och Camilla! Hur känns det att vinna?
– Det känns fantastiskt! Vi har engagerat hela våra bekantskapskretsar och släkter i detta.

Berätta om Stenkälla Kaplansgård!
– Stenkälla Kaplansgård byggdes år 1740 som prästboställe till prästen i Trästena kyrka. Gården tjänstgjorde som prästgård fram tills år 1931 då dess sista präst Joel Sigfrid Smedberg avled. Därefter arrenderades gården ut under 60 år och såldes sedan. Stenkälla kaplansgård består idag av ett boningshus, Ett visthus samt en fäbod och en trädgårdstomt. I trädgården står ett väldigt vårdträd, en kastanj som redan för etthundratrettio år sedan beskrevs som ”ståtlig och lummig”. ”Byggnaden är med sina låga kvadratiska fönster, bevarade knutlådor och ursprungliga färgställning mycket värdefull ur både kulturhistorisk och miljömässig synpunkt”. – Töreboda kommun. Kulturhistorisk inventering  1983.

Hur länge har ni bott i huset?
– Vi köpte huset för ett år sedan. Då hade vi letat hus under ett par år och blev direkt stormförtjusta i huset. Vad som lockade särskilt var dess ursprungliga utseende och att hela gårdsbilden gav oss en känsla av att färdas tillbaka i tiden. Det känns fantastiskt att få bo på och vårda det kulturarv som gården är.

Vad är din relation till Falu Rödfärg?
– Vi har liksom kanske de flesta svenskar på landsbygden växt upp i falurödmålade hus. För oss symboliserar färgen en del av vår gemensamma identitet, kultur och historia. Vårt hus har lyst rött i över 250 år och ska så fortsätta lysa så länge vi lever.

Följ Stenkälla Kaplansgård på Instagram!