fbpx
Sök
Stäng denna sökruta.

Vinnare av Dalarnas byggnadsvårdspris 2017

VINNARE AV DALARNAS BYGGNADSVÅRDSPRIS 2017

Juryn för Dalarnas Byggnadsvårdspris har utsett en vinnare i tävlingen Dalarnas Byggnadsvårdspris. Av 29 anmälda bidrag står Gamla apoteket i Hedemora som vinnare. Prisutdelningen kommer ske på Myrgatan 6 i Hedemora den 18 maj.

Övriga finalister:
  • Grävsjösågen, Ovanmyra, Rättviks kommun
  • Gruvstuga, Gamla Herrgården, Falu kommun
  • Ollas Olles gård medGärdsjö Mejeri, Övre Gärdsjö, Rättvik

 

Juryns motivering:

Det byggnadskomplex i Hedemora som går under namnet Gamla Apoteket uppfördes omkring 1780 och har byggts om vid flera tillfällen, bland annat av Lars Israel Wahlman 1897. Mellan åren 1849-1968 hade stadens apotek sina lokaler här med en försäljningsdel och en bostadsdel. Därefter fanns här olika kommunala verksamheter fram till 2013. Idag (2017) finns här en byggnadsvårdsbutik och ett café.

Under 1900-talets andra hälft byggdes huset om kraftigt med ny rumsindelning, gipsväggar, glasfiberväv och andra moderna material. Restaureringen är mycket väl genomförd med kunskap och kvalitet. Ursprungliga material och tekniker har använts. Tidigare förlorade delar av den äldre interiören har ersatts med material, ytskikt och detaljer som väl överensstämmer med byggnadens typ och ålder. Det som återstår av ombyggnaden från Wahlmans tid har poängterats och är väsentligt för helhetsintrycket. Trädgården har restaurerats i samarbete med expert. Byggnaden är skyddad som byggnadsminne och ingår som en väsentlig del i den kulturhistoriskt värdefulla miljön av riksintresse kring Stora Torget. Restaureringen bidrar positivt till upplevelsen av området.

Den tidigare apoteksdelen har gjorts om till en byggnadsvårdsbutik och i bostadsdelen har ett café inretts med servering både inom- och utomhus. De nya användningarna är väl anpassade till byggnadens kulturhistoriska kvaliteter. Restaureringen är en fortsatt pågående process som tillsammans med redan gjorda insatser utgör inspirationskälla för besökare. Den pedagogiska ambitionen är hög. Man visar hur exempelvis hur äldre dörrar och fönster kan räddas och säljer rätt produkter för detta.

JURY DALARNAS BYGGNADSVÅRDSPRIS

Birgitta Sandström
tidigare chef,
Zornmuséet

Jacob Hidemark
arkitekt,
SAR/MSA

Jan Raihle
tidigare länsmuseichef,
Dalarnas museum

Ulf Löfwall
tidigare länsantikvarie,
Länsstyrelsen Dalarna