fbpx
Sök
Stäng denna sökruta.

Ollasgården – vinnare av Dalarnas Byggnadsvårdspris 2023

Sven Erik Eriksson har med sitt byggnadsvårdsprojekt Ekonomibyggnaderna på Ollasgården blivit utsedd till vinnare av Dalarnas Byggnadsvårdspris 2023. Juryn beskriver ett projekt som har genomförts med stor omsorg, hög kvalitet och ambition – och som resulterat i att tre ekonomibyggnader har räddats.

Med Dalarnas Byggnadsvårdspris uppmuntras goda insatser för bevarande av lokalt byggnadsskick och kunskap inom äldre hantverkstekniker samt nyskapande på traditionell grund i Dalarna. Priset delas ut vartannat år och under 2023 års upplaga gick priset till Ekonomibyggnaderna på Ollasgården, ett byggnadsvårdsprojekt som bland annat har innefattat stråtaksläggning på en hölada. Bakom projektet står Ollasgårdens ägare, Sven Erik Eriksson.

Hög kvalitet och ambition
Jacob Hidemark, arkitekt SAR/MSA och jurymedlem, berättar om det som stack ut lite extra med byggnadsvårdsprojektet på Ollasgården:

– Det har genomförts med en sådan hög kvalitet, både vad gäller hantverket och ambitionen att använda material som odlats eller växt på platsen. Det är dessutom extra anmärkningsvärt att rädda de byggnader som står en bit bort från gården och som normalt får minst uppmärksamhet. Dessa byggnader är viktiga för landskapet och försvinner allt för ofta, säger Jacob Hidemark.

Anna Hagland, antikvarie och ny medlem i juryn, förklarar att projektet också har lyckats förena många värden:

– Man har värdesatt en ekonomibyggnads betydelse för helheten i kulturmiljön och dessutom valt att återgå till material som inte använts på mycket länge och därmed skapat ny kunskap om de äldre metoderna och materialet. Att delar av takbeläggningen består av råg från ett gammalt utsäde man hittat på gården och som odlats på åkern bredvid är förundransvärd. På köpet fick man kunskap, råg att baka bröd på och ett nytt tak, säger Anna Hagland.

Juryns motivering:
Sven Erik Eriksson har genom omsorgsfull och varsam renovering räddat tre ekonomibyggnader i odlingslandskapet; en hölada, en smedja och en rökbastu. Han har i teori och praktik utforskat byggnaderna, den lokala byggnadstraditionen och byggnadstekniken stråtaksläggning – ett i Dalarna bortglömt hantverk. Höladans stråtak har rekonstruerats med täckning av vass från närområdet och av halm från egen odling på Ollasgården. Dessutom har Sven Erik skapat möjligheter för fler att delta i projekten, genom bland annat byggnadsvårdskurs. Sven Erik Eriksson har tagit fasta på, inte bara enstaka byggnader, utan en hel gårdsmiljö. Detta med vilja att utforska, bevara, bruka och uppleva den tillsammans med andra. På Ollasgården möts människor kring kultur och natur, dåtid och framtid.

Priset delades ut den 9 september vid Falu Gruva under Världsarvsdagarna i Falun.

Hedersomnämnande
Juryn gav även hedersomnämnande för särskilt väl utfört byggnadsvårdsprojekt till Johan Backlin, med projektet Östra flygeln på Klosters herrgård.

Vinnare av publikpriset
I publikpriset får allmänheten rösta på sitt favoritprojekt, och i år gick publikpriset till byggnadsvårdsprojektet Slaktar-Gustavs gård.

Mer information om Dalarnas Byggnadsvårdspris hittar du på byggnadsvardspriset.se.