Tips inför målning

Falu Rödfärg Original - Röd, Ljusröd, Svart, Grå. Titta på våra instruktionsfilmer här nedanför för bästa möjliga resultat när du förbereder inför målningen med Falu Rödfärg.

Planera målningen

Underarbete

Behandla fasaden

1.

Täck över husgrund, stuprör, fönster och stenläggning med papp eller plast. Får du färgstänk på fel ställen så torka med en trasa med vatten och lite diskmedel innan det hunnit torka.

2.

Är fasaden tidigare målad med slamfärg räcker det att du borstar ytan noggrant med en kvast (typ Piassava) och stålborste. Borsta ända ned till fast underlag så att lös färg och grånat trä försvinner. Välj gärna Falu Rödfärgs stålborstar som är anpassade för att effektivt ta bort gammal färg utan att skada träfasaden.

3.

Använd munskydd, skyddsglasögon och handskar när du borstar rent din fasad då det kan damma en hel del.

4.

Använd någon form av alg- och mögeltvätt. Om det finns mögelsporer kvar i virket finns det risk för att det börjar växa igen direkt efter målningen.

Vanliga frågor

Inga frågor