Underlag

 • Jag har oljefärg på mitt hus idag. Om jag skrapar ordentligt, kan jag måla över med Falu Rödfärg då?

  Ja, det går bra att måla över om man använder Falu Rödfärg Träfasad och Falu Rödfärg Knut&Foder. Vi rekommenderar inte att man målar över oljefärger med Falu Rödfärg Original.

  Om du väldigt gärna vill ha slamfärg på ditt hus råder vi dig att överväga att byta hela fasadpanelen istället eftersom det är enklare.

 • Jag har Falu Rödfärg idag - kan jag måla över det med en oljefärg, eller en annan typ av färg?

  Fråga färgtillverkaren av den nya färgen för att vara på den säkra sidan.

 • Kan man måla med Falu Rödfärg på yta tidigare målad med: - Oljefärg? - Lasyr? - Pigmenterad olja? - Vattenlöslig lasyr? - Tjära? - Tjära, terpentin och linolja? - Akrylatfärg? - Järnvitriol? - Fabriksgrund?

  OBS!
  Falu Rödfärg Original är främst gjord för att målas på obehandlat, ohyvlat virke eller tidigare slamfärgsmålade ytor - vilket innebär att resultatet kan vara varierande om man väljer att måla en yta som är behandlad eller målad med något annat. Därmed inte sagt att det inte kan bli bra.

  Nedan följer generella råd. Det kan vara stor skillnad på två underlag med samma yta, beroende på hur gammal färgen är etcetera. Så även om det bör gå bra att måla över exempelvis pigmenterad olja, rekommenderar vi att du alltid provar att måla en yta först och se om det fungerar. När du testmålar ska du helst välja en yta på huset som är så skyddad och opåverkad som möjligt, exempelvis under en taknock. Fungerar det där så kan du vara ganska säker på att det fungerar på resten av huset också.

  Alkydfärg: Nej.
  Lasyr: Ja, om den är gammal och torr.
  Pigmenterad olja: Ja, det bör gå.
  Vattenlöslig lasyr: Ja, om den är gammal.
  Tjära, terpentin och linolja: Det kan fungera.
  Akrylatfärg: Nej.
  Järnvitriol: Ja, det är inga problem.
  Fabriksgrund: Det beror på vilken typ av grund det är. Hör med din leverantör om den är övermålningsbar med Falu Rödfärg.

   

  För Falu Rödfärg Träfasad  och Falu Rödfärg Knut & Foder gäller:

  Alkydfärg: Ja.
  Lasyr: Ja.
  Pigmenterad olja: Ja, det bör gå.
  Vattenlöslig lasyr: Ja.
  Tjära, terpentin: Det kan fungera, testa innan.
  Linolja: Ja.
  Akrylatfärg: Nej.
  Järnvitriol: Ja.
  Fabriksgrund: Ja.
  Slamfärg: Ja.

 • Behöver jag behandla kvistar/kådafläckar innan målning?

  På underlag av sågad gran (som är det vanligaste panelvirket) så behövs ingen extra behandling av kvistar eller fläckar av kåda.
  Om granpanelen är hyvlad bör du välja Falu Rödfärg Träfasad.

  Med Falu Rödfärg Träfasad följer du ordinarie instruktioner med två strykningar med minst 48h mellan varje. Första strykningen bör du späda ut färgen med 10% vatten. En del virke suger åt sig mer färg och där får du eventuellt ta ett tredje tunt stryk för att erhålla fullgod täckning.
  Vill du absolut ha Falu Rödfärg Original slamfärg så får du förtunna den med 15% vatten samt tillsätta 1% Yes diskmedel. Stryk på mycket tunt med färg och låt torka ett dygn. Därefter stryker du en andra gång mycket tunt. Eventuellt kan du behöva en tredje supertunn strykning för att erhålla full täckning. På detta sättet bygger du upp en yta på hyvlat virke med slamfärg.

  På underlag av furu (tex stockpanel eller timmerhus) behöver du inte heller behandla kvistarna innan målning - det är ingen idé.
  Solvärmen kommer att koka ut kåda ur kvistarna i alla fall. Det kommer alltid att synas var kvistarna är under färgen, det är en av anledningarna till varför granpanel är standard på hus.

  Furupanel eller Furutimmer har en kärna bestående av kådrikt trä som blir väldigt fett. Här är det svårare att få Falu Rödfärg Original att fästa bra och även här rekommenderar vi 1% Yes diskmedel i första strykningen för bättre vidhäftning.

  Vad gäller hyvlat virke av furu gäller samma som för gran, se ovan.