Felsökning

 • Vad har hänt om färgen inte fäster på kvistar och spikskallar?

  Spikskallar och kvistar täcks inte alltid under första strykningen av din fasad. Dock kommer de att täckas när du målar om huset igen. Eventuellt kan du raspa kvistar lite innan målning för att skapa bättre fäste för färgen. Var försiktig med att bättringsmåla på spikskallar och kvistar, det kan lätt ge ett prickigt intryck.

 • Vad har hänt om det har blivit "rostavfällningar" på plåtdetaljer eller grund?

  Vid kraftigt regn kan Falu Rödfärg Original fälla ut koppar eller järnvitriol. Då finns risk för missfärgning av plåt, zink eller stenplattor.

  Dessa ”rostavfällningar” eller missfärgningar av färgen tar du enklast bort med en svag, sur lösning. Fråga din färgfackhandlare om råd. Vi rekommenderar att man inte lägger stenplattor ända in till husväggen utan lämnar några decimeter med annat fyllnadsmaterial.

  Låt skyddsplasten sitta kvar några dagar efter att du målat ditt hus om det är risk för regn.

   

   

 • Färgen har frusit. Kan jag koka om den?

  Generellt sett är färgen förstörd om den frusit.

  Man kan försöka koka om den. Då gör du en ny mjölredning med ungefär 5 viktprocent mjöl, blandar den i färgen och kokar upp färgen på nytt så att den tjocknar och går att blanda ihop till en jämn färg.

 • Vad har hänt om färgen är för tjock?

  Färgen ska inte vara för tjock innan du målar, utan vara enkel att doppa penseln i och stryka på. Rör om färgen ordentligt och späd med lite vatten tills den känns bra innan du stryker den på fasaden.

 • Vad har hänt om det blivit svarta prickar på panelen?

  Om de svarta prickarna sitter som etsade på ytan på din fasad så är det svartmögel. Ta bort angreppet med någon form av mögeltvätt som du hittar i färgfackhandeln och följ anvisningarna på förpackningen.
  Det är förrädiskt att nöja sig med att borsta bort de svarta prickarna, risken är att prickarna försvinner (mycelet) men att sporerna finns kvar. Målar du över sporerna tillför du ny näring och risken finns att sporerna växer igenom färgen och de svarta prickarna kommer tillbaka.

 • Vad har hänt om det uppkommit vita fläckar på huset?

  Om det har uppkommit vita fläckar på fasaden efter målning kan det vara saltutfällningar. Det kommer från järnvitriolen och sker ibland utan att vi kunnat fastställa varför och när. Det är ofarligt och kommer att tvättas bort när väggen får regn på sig. Du kan prova på en mindre yta att spola av försiktigt, om det är saltutfällning så försvinner det. Eventuellt kan det återkomma ytterligare en gång men det är övergående. Tveka inte att kontakta oss om du har fortsatta problem.

 • Vad har hänt om färgen flagnar?

  Om färgen flagnar beror det oftast på någon av följande orsaker:

  * Dåligt underarbete, gammal färg och/eller smuts har inte borstats bort.
  * Mycket döda fibrer på ytan som inte har borstats bort.
  * Att målningen har skett i för starkt solsken eller på för varm panel.
  * Att färgen strukits på för tjockt.
  * Att färgen strukits på fuktigt virke.

  Om färgen har flagnat måste en del av arbetet göras om. Borsta/skrapa ner flagorna ordentligt med stålborste och måla om mycket tunt med utspädd färg.

 • Vad har hänt om målarfärgen ser konstig ut i hinken/har delat på sig?

  Finns det risk för att den kan ha frusit? Om färgen frusit ordentligt, det vill säga om vatten ligger ovanpå och färgpigment och mjöl ligger i botten på burken, så kommer det med största sannolikhet inte att gå att måla med den.

  Men, innan du ger upp och köper en ny kan du försöka röra ihop färgen; om det blir en slät färg så går den att använda. Om det inte blir en homogen färg, utan den fortfarande är kornig eller delad, så är det tyvärr dags att köpa en ny.

 • Vad har hänt om färgen pärlar sig på ytan när jag stryker på den?

  Om färgen inte sjunker in i underlaget när du målar dit hus, utan pärlar sig på toppen, är det med största sannolikhet underlagets fel. Är det en hård, blank yta? Är ytan kanske för fet eller hyvlad? Falu Rödfärg Original är en fasadfärg främst anpassad för obehandlat, ohyvlat virke eller tidigare slamfärgade ytor där den kan få bra fäste.

  En annan vanlig orsak till att färgen pärlar sig är om virket är målat sen tidigare med någon annan typ av fasadfärg än slamfärg. Kan det vara oljefärg under? I så fall kommer det tyvärr inte att gå att använda Falu Rödfärg Original; den kommer helt enkelt inte att fästa.

  Falu Rödfärg Träfasad fäster på fler olika underlag som hyvlat och ohyvlat virke, gammal slamfärg, linoljefärg, alkydfärg eller lasyr.