Material/Virke

 • Kan man måla med Falu Rödfärg på tryckimpregnerat trä?

  Ja, det brukar gå bra att måla på tryckimpregnerat virke, men vänta minst ett år så att det hinner torka ut ordentligt. Finns det fukt kvar i virket ökar risken för mögel. Det gäller alla slamfärger. Även om du inte målar med Falu Rödfärg utan någon annan färg bör du vänta ett år eftersom täta färger riskerar att spricka och flagna om det finns fukt kvar i virket.

 • Kan man måla med Falu Rödfärg på hyvlat virke?

  Falu Rödfärg Original är främst gjord för att målas på obehandlat, ohyvlat virke. Det går att måla även hyvlat virke - dock är det viktigt att man målar tunt, och att man är beredd på att det kan krävas runt tre strykningar med förtunnad färg för att få ett bra resultat.

  För Falu Rödfärg Träfasad och Falu Rödfärg Knut&Foder är detta inget problem. De fäster lika bra på både hyvlat och ohyvlat virke.

 • Kan man måla med Falu Rödfärg på betong?

  Ja, det brukar gå bra att måla på betong men risken är stor att du måste måla om ofta.

 • Kan man måla med Falu Rödfärg på läkt/panellock där kanterna är hyvlade?

  Ja, men det är viktigt att du målar tunt. Om färglagret på de hyvlade kanterna blir för tjockt finns det stor risk att färgen flagnar.

  För Falu Rödfärg Träfasad och Falu Rödfärg Knut&Foder är detta inget problem. De fäster lika bra på hyvlat som ohyvlat virke.

 • Kan man måla med Falu Rödfärg på horisontella ytor, exempelvis ett broräcke?

  Nej, att måla med Falu Rödfärg på liggande ytor är inget vi rekommenderar. Färgen exponeras på ett sätt som gör att den åldras mycket snabbare och det kräver tätare ommålningar.

 • Kan man måla med Falu Rödfärg på lärkträ?

  Lärk är ett ovanligt panelvirke i Sverige så därför har vi inte så mycket erfarenhet att luta oss emot. Generellt sett är lärkträ lite för "fett" för att Falu Rödfärg ska fästa ordentligt. Är träet gammalt kan du prova på en liten bit och se. Går färgen fint in i träet ska det gå bra att måla, men om den pärlar sig på ytan kommer det förmodligen inte att fungera.

 • Kan man måla med Falu Rödfärg inomhus?

  Ja, det går att måla inomhus med Falu Rödfärg, men det är inget vi rekommenderar eftersom Falu Rödfärg inte är gjord för inomhusmålning. Den främsta anledningen till att det inte är ett bra alternativ är att färgen kritar, dvs färgar av sig om något vidrör väggen, tex möbler eller kläder.

 • Kan man måla med Falu Rödfärg på timmerpanel, värmetimmer, stockpanel och planktimmer?

  Ja, det går bra att måla på dessa underlag. Med Falu Rödfärg Original är det viktigt att man målar tunt, och det kan krävas runt 3 strykningar med förtunnad färg för ett lyckat resultat.

  Med Falu Rödfärg Träfasad och Falu Rödfärg Knut&Foder är det inga problem. De fäster både på hyvlat och ohyvlat virke.

 • Kan man måla med Falu Rödfärg på gran?

  Absolut, det går jättebra att måla med Falu Rödfärg på gran. Det gäller alla våra färgsystem; Falu Rödfärg Original, Falu Rödfärg Träfasad och Falu Rödfärg Knut&Foder.