Att blanda i produkter själv

  • Kan jag tillsätta extra kopparvitriol i Falu Rödfärg Original?

    Nej, det är inget vi rekommenderar. Kopparvitriolen kan ha en positiv effekt i färgen för att förhindra mögelpåväxt men redan vid små halter riskerar man att få en kulörförändring åt det blå-lila hållet.

    Vi rekommenderar inte att man blandar i produkter själv i färgen. Då gäller inte vår produktgaranti och vi kan inte förutse hur färgen reagerar.

  • Kan jag blanda i mögelmedel, exempelvis Boracol, i Falu Rödfärg?

    Nej, det rekommenderar vi inte. Vi tillsätter redan antimögelmedel i färgen under kontrollerade former.

    Vi rekommenderar inte att man blandar i produkter själv i färgen. Då gäller inte vår produktgaranti och vi kan inte förutse hur färgen reagerar.