Arne Algeröd Fotograf: Åsa Dahlgren

Publikpriset delas ut till det objekt som fått flest röster av svenska folket.
Röstningen har skett på Falu Rödfärgs hemsida under sommaren och hösten.

Årets pris går till:
Arne Algeröd, Mats & Arne Arkitekter,
för hotellet Salt & Boende på Klädesholmen, Tjörn.

Arkitektens kommentar:
Att kulörsätta hotell med Falu Rödfärg Svart har gjort att anslutande byggnader samspelar på ett mycket harmoniskt sätt. Det övriga har faluröda respektive ockragula fasader. Att hitta en karaktär som anpassas till en stark byggnadstradition på västkusten och att bygga hotell i en småskalig omgivning har varit utmaningen. Inte ens mark fanns till förfogande! Så detta hotell som flyter på vatten har gett befintlig restaurang, Salt&Sill, ett komplement för att bli en fullgod konferensanläggning.