Vinnare av Rödfärgspriset 2006: Mats Fahlander, Fahlander Arkitekter för Villa Maria

Juryns motivering:
”Med grodperspektivet som utgångspunkt nås denna svävande vinkelbyggnad via en monumentalt smal betongtrappa. Huset, helt i trä, är kraftfullt förankrat i berget med ett robust fackverk av stockar. Konsekvent och okonstlat, med utpräglad känsla för tomtens dramaturgi.

Även interiören är iscensatt för maximal upplevelse, ­regi­sserad med brutna siktlinjer för stark rumslig intimitet och där storslagna utblickar för ett öppet samtal med landskapet. Den mattsvarta färgen håller sig stramt i bakgrunden, spelar inte över, men har ändå huvudrollen i denna enaktare. Da Capo! ”

Mats Fahlanders beskrivning av Villa Maria:
”Fastigheten är belägen på en i ­området högt uppskjutande klippa och kan endast nås från norr via grannfastighetens uppfart. Mot söder och väster sluttar och ­stupar ­berget ned mot den omkring­liggande dalen.
­Byggnaden är ställd på en stolpgrund så att bostadens golv ­ligger i nivå med klippans översta ­granithäll. ­

Sprängning och schaktning är begränsat till en kort rörgrav samt till en uppställningsplats för en bil vid fastighetens entré. Huset består av två flyglar som är ställda i rät vinkel mot varandra. Vinkelns insida vetter mot söder och ­väster. Planlösningen utformades för att ta till vara de vida utsikterna mot ­Östersjön och Lidingö i norr, Stockholms innerstad mot väster samt mot den vidsträckta vyn i söder, men även för att begränsa insynen från de omkringliggande grann­fastigheterna.

Något ­förenklat består byggnaden av fem stycken rum, som genom stora glasytor öppnar sig åt olika väderstreck. Husets totala bruttoyta är 123 ­kvadratmeter.”

Läs en intervju med Mats Fahlander