I oktober 2002 hölls prisutdelning på Nationalmuseum i Stockholm. Samtliga nominerade arkitekter och byggherrar var inbjudna till först en visning av museets utställning Impressionismen i Norden, därefter buffé och prisutdelning.