”Med den röda färgen som sammanhållande element, och med en rad fräcka detaljer överraskar denna till synes anspråkslösa uthuslänga. Den slutna volymen mot gatan ställs mot gårdsrummets intimitet och de öppna trapphusens rymd. Med genombrutna skärmar och uppkäftigt infogade stuprör placeras här en svensk byggnadstradition direkt i samtiden.” Så löd juryns motivering för valet av vinnaren av Rödfärgspriset 2002 – Kvarteret Balder i centrala Lindköping.

Bakom vinnarbidraget Kvarteret Balder står Christer Malmström, Anna Eriksson och Thommie Henriksson från Christer Malmström Arkitektkontor AB i Göteborg. Byggherre är AB Bostäder i Lidköping.

Så här beskriver Christer Malmströms själv det segrande objektet: Kvarteret Balder är centralt beläget i handelsstaden Lidköpings 1600-tals struktur, endast ett femtiotal meter från Nya Stadens torg. Mot den smalare gatan byggdes två lägre längor med garage på gatuplanet och små loftbostäder ovanpå. Dessa hus har stomme av trä/betong och är i fasad beklädda med stående och liggande träpanel vilken bestrukits med röd slamfärg. Genom att ”magasinera” bilarna, bakom specialtillverkade skjutportar i trä på stålstomme, åstadkoms ett modernt magasin enligt äldre mönster.