Miljöpolicy

Stora Kopparbergs Bergslags AB skall tillverka och marknadsföra produkter baserade på råvara och det historiska arvet från Falu Gruva.

Miljöarbetet skall präglas av en resurssnål användning av energi, vatten och råvaror. Vi strävar efter att minska vår miljöpåverkan på marken, vattnet och luften i vår omgivning.

Vårt förebyggande och ständigt förbättrade miljöarbete innebär att vi skall klara eller överträffa gällande lagstiftning och skall uppnå våra miljömål.

Produktutvecklingen drivs så att miljöpåverkan vid tillverkningen och användningen minskas.

Vi involverar våra anställda, leverantörer och entreprenörer i miljö-arbetet.

I en öppen dialog med allmänhet, kunder och andra intressenter kommuniceras vårt miljöarbete.