Torktid

Falu Rödfärg Original torkar på ca 1 timme, den är genomtorr på 1 dygn. Vid nymålning, vänta minst ett dygn innan du målar det andra lagret. Låt dock skyddet kring fönster, husgrund och på stenplattor sitta kvar i några dagar för säkerhets skull. Vid kraftigt regn kan färgen rinna och järnoxiden färgar husgrund, sockel eller stenplattor. Vi rekommenderar att man inte lägger stenplattor ända in till husväggen utan lämnar några decimeter med annat fyllnadsmaterial.
Penslar och färgstänk rengör du enkelt med vatten och lite vanligt diskmedel.

Falu Rödfärg Träfasad och Knut & Foder har en längre torktid och är ommålningsbar efter 48 timmar och klibbfri efter ca 12 timmar. Det tar dock flera dygn innan den är helt genomtorr. Detta är på grund av den höga halten linolja i färgen.

Spikskallar och kvistar täcks inte alltid vid första målningen men alltid vid ommålning.

Förarbete
Täck över husgrund, stuprör, fönster och stenläggning med papp eller plast. Kontrollera att virket inte har blivit angripet av mögel eller alger.

Vid ommålning:
Borsta eller tvätta träet rent. Ta bort löst sittande färg med stålborste. Borsta sedan hela ytan med mjuk borste eller kvast. Använd gärna ansiktsskydd eftersom det kan damma en del. Gammal färg kan även tas bort med högtryckstvätt. Undvik dock högsta tryck då virket kan skadas och var noga med att träet har torkat innan målning.

Måla sedan ett lager med oförtunnad Falu Rödfärg.

Frågor & Svar

Hitta din återförsäljare

 

1. Planera

2. Förarbete

3. Målning