Historik
Under 1500-och 1600-talen målades fönstren ofta grå som sten.

Vid mitten på 1600-talet blev det populärt med ek i både fönster och snickerier. Som en ersättning för det exklusiva träet målade man sina furufönster med guldockra.

Mot 1700-talets slut blev mahogny i stället populärt och då målades fönstren mörkröda eller brunröda. Under 1800-talet målades fönstren grå, gula, bruna eller rödbruna och i och med jugendstilen introducerades starkare färger, kromoxidgrönt eller engelskt rött. I början av 1900-talet blev sk dalablått en populär fönsterkulör.

Vita fönstersnickerier blev vanliga först kring förra sekelskiftet och nationalromantiken. Svarta fönstersnickerier på boningshus har inte någon grund i traditionen, utom möjligtvis i Roslagen.

Samråd med Riksantikvarieämbetet, länsstyrelser eller museer vid större förändringar i exteriörens färgsättning.

Våra återförsäljare

Frågor & Svar

 

1. Planera

2. Förarbete

3. Målning