Här finns svaren på de vanligaste frågorna om Falu Rödfärg. Men,

LÄS ALLTID MÅLNINGSRÅDEN PÅ BURKEN!

Du kan även få svar på dina frågor under rubriken Frågor och Svar.

Bra information finns även på Träguiden.

På Youtube hittar du våra instruktionsfilmer.

Falu Rödfärg är en utomhusfärg för målning av obehandlat och ohyvlat virke av gran eller fura och för ommålning av ytor tidigare målade med Falu Rödfärg. Nytt, obehandlat virke, grundmålas först med ett lager Falu Rödfärg utspädd med 15-20% vatten. Sedan målas ett lager till med oförtunnad färg.

Falu Rödfärg ska målas i tunna lager, färgen ska arbetas in i träet. För tjockt lager kan orsaka att färgen flagnar.

Ska du bygga ett prefabricerat hus som du vill måla med Falu Rödfärg är det viktigt att du säger till redan vid beställning att fasaden ska levereras ohyvlad och ogrundad eller grundmålad med Falu Rödfärg. Många husfabrikanter grundar annars virket med färg som gör det omöjligt att måla med en slamfärg.

Väder

Måla inte på starkt solvärmd yta eller vått trä (fuktkvoten i träet bör vara under 15%, fråga din virkesleverantör). Lägsta dygns-temperatur för målning är +5 grader C. Undvik även att måla om det är risk för frost under natten. Om det finns risk för mögelsporer i virket, bör träet behandlas med mögelhämmande medel.
Vid kraftiga regn kan färgen fälla, vi rekommenderar därför att man inte lägger stenplattor ända in till husväggen utan lämnar några decimeter med annat fyllnadsmaterial.

Så här gör du

Är fasaden tidigare målad med slamfärg räcker det att du borstar ytan noggrant med piassavakvast med stålborst eller stålborste, borsta ända ned till fast underlag så att lös färg, pigment och grånat trä försvinner. Använd skyddsglasögon och munskydd eftersom det dammar en del. Raspa upp hartsrika kvistar och blankt trä för bättre vidhäftning.

Det är viktigt att tvätta bort alger och mögel innan du målar! Använd någon form av alg- & mögeltvätt och följ anvisningarna på förpackningen. Om det finns mögelsporer kvar i virket finns det risk för att det börjar växa igen direkt efter målningen.

Kontrollera sedan att träet i fasaden är friskt. Stick med en kniv eller spik lite här och där, särskilt vid skarvar och ändträ. Är det mjukt och fuktigt är det tyvärr angripet av röta och måste bytas ut.

Nytt, ohyvlat trä grundmålar du en gång med Falu Rödfärg utspädd med 20% vatten. Färdigstryk sedan med oförtunnad färg.
Vid ommålning räcker det med ett lager oförtunnad färg.

Att tänka på

Falu Rödfärg ska målas i tunna lager som arbetas in i träet. Blir det för tjockt finns risken att färgen flagnar när den har torkat.
Tycker du färgen är för tjock? Späd ut den med lite vatten.
Tycker du att färgen är för tunn? Konsistensen på färgen kan variera, oftast beror det på kvalitén på mjölet som används som bindemedel. Färgen går lika bra att använda ändå.

Vid ommålning är det viktigt att färglagret hinner åldras och börjar krita (pigmentet sitter löst på fasaden) innan du målar om. Målar du om för ofta finns risk för att färglagren blir för tjocka och färgen kan börja flagna.

Att byta kulör går bra, tekniskt sett. Då är det viktigt att borsta bort så mycket färg som möjligt med stålborste innan du lägger på ny färg. Eftersom Falu Rödfärg slits ner av väder och vind finns risk att den ursprungliga kulören syns igenom efter ett par år. Den gamla färgen kan också synas när träet rör på sig när årstiderna växlar.

Vid kraftiga regn kan färgen fälla, vi rekommenderar därför att man inte lägger stenplattor ända in till husväggen utan lämnar några decimeter med annat fyllnadsmaterial.

Förvaras frostfritt.
Förslut öppnad burk ordentligt. Färgen håller i ett år i öppnad burk. Oöppnad burk håller i ca två år.
Ta bort så mycket färg som möjligt från målningsverktygen före rengöring i vatten. Häll inte ut färgrester i avloppet. Både färgrester och tom-emballage lämnas till återvinningsstation.

Stryk några få brädor i taget i hela dess längd för att undvika överlappningseffekter.

Hur uppstår mögel?

Virke måste lagras på skyddad plats. Ligger det direkt på marken eller under en presenning är risken stor att mögel börjar växa. Lagras virket blött, ute i regn, kan även röta uppstå. Även markfukt bidrar till att mögel börjar växa.
Färg är inte ett bekämpningsmedel och kan inte ge ett garanterat skydd mot mögel.
Problemet har ökat i och med att vi har blötare somrar och längre perioder av varmare och fuktigare höstar och vintrar.

Ladda ned vår Produktinformation

Säkerhetsdatablad för handstrykningsfärg

Säkerhetsdatablad för sprutfärg

Våra återförsäljare

Frågor & Svar

 

1. Planera

2. Förarbete

3. Målning