Är färgen grynig och omöjlig att röra upp till en jämn färg, har den tyvärr frusit. Då går den inte att använda utan ska lämnas in till en återvinningsanläggning. Falu Rödfärg är en färskvara och måste förvaras frostfritt, då håller den i två år om burken är oöppnad. Är burken öppnad bör du använda den inom ett år.

Tekniskt sett går det bra men vi kan inte garantera att grund-färgen inte syns igenom.
Det är viktigt att färgen har hunnit åldras och kritar innan man försöker måla över. Då gör man samma förarbete som vid vanlig ommålning. Resultatet kan bli bra från början men när den nya färgen åldras finns risk för att den ursprungliga röda kulören syns.

Det kan även uppstå ränder i fasaden när virket rör på sig vartefter väder och temperatur ändras.

Från januari 2012 säljer vi inte vårt pigment längre. Nu köper du färdig Falu Rödfärg hos ca 900 färghandlare över hela landet. Här hittar du din närmaste återförsäljare:
Falu Rödfärgs återförsäljare

Vi slutar producera vårt pulver den 1 januari 2012.
Orsaken är alltför låg efterfrågan på alla tre kulörerna.

Vid kraftigt regn kan Falu Rödfärg fälla ut koppar eller järnvitriol. Då finns risk för missfärgning av plåt, zink eller stenplattor. Läs mer på Byggtjänst hemsida:
Byggtjänst

Nej, det rekommenderar vi inte. Vi tillsätter redan antimögelmedel i färgen under kontrollerade former.

Vi rekommenderar inte att man blandar i produkter själv i färgen. Då gäller inte vår produktgaranti och vi kan inte förutse hur färgen reagerar.

Om du tillsätter mer linolja kan du få filmbildning på fasaden vilket kan medföra att träet inte andas så som det är tänkt att göra när man använder slamfärg. Färgen liknar då mera en linoljefärg.
Du kan också få problem nästa gång du ska måla om, då fäster den nya färgen sämre.

Vi rekommenderar inte att man blandar i produkter själv i färgen. Då gäller inte vår produktgaranti och vi kan inte förutse hur färgen reagerar.

Nej det är inget vi rekommenderar. Kopparvitriolen kan ha en positiv effekt i färgen för att förhindra mögelspåväxt men redan vid små halter riskerar man att få en kulörförändring åt det blå-lila hållet.

Vi rekommenderar inte att man blandar i produkter själv i färgen. Då gäller inte vår produktgaranti och vi kan inte förutse hur färgen reagerar.

Långa exponeringar vid luftfuktigheter över 80 % kombinerade med gynnsamma temperaturer ökar avsevärt möjligheten för etablering och tillväxt av svamp på ytor. På hösten är luftfuktigheten som högst så det i kombination med de varma höstarna vi sett under 2000-talet ger förutsättningar för påväxt. Är färgen dessutom färsk innehåller den mer näring och risken ökar. Att man på senare år kunnat plocka svamp i november är tecken på ett nytt svenskt klimat.

Mögel är en form av svamp som kan växa snabbt på en mängd olika substrat som innehåller näringsämne som, t ex mat, ved och andra organiska material.
Mögelsporer finns alltid närvarande i luften över land. Mögel på virke används idag lite slarvigt för två olika typer av beväxtning; mögelsvampar och blånadssvampar. Mögelsvampar påminner om den typen av mögel man får på bröd eller frukt. Den är ytlig, vitgråaktig, lite luddig och missfärgar om man stryker med fingret. För att de skall växa behövs lättillgänglig näring, hög luftfuktighet och över +10 grader. Finns de rätta förutsättningarna kan tillväxten ske mycket fort.

Blånadssvamp eller svartmögel växer mer på djupet, in i färgfilmen och in ytligt i träet. Även om sporerna växer in i träet så är det en försumbar nedbrytning av veden som sker. Tillväxten är mycket långsammare och sporerna som är genomskinliga syns inte, det som syns är mycelet som uppträder som svarta prickar som sitter som etsade på ytan.

Det finns två bra tumregler när du ska måla ditt hus; se till att virket är rent från mögelsporer när du målar och måla på våren när luftfuktigheten är låg. Därtill kan man lägga till att inte måla för tjockt. Falu Rödfärg skall målas tunt till skillnad från de moderna systemfärgerna. Då fungerar färgen som det är tänkt och risken för mögel minskar. Läs gärna mer i vår Produktinformation.

Det är viktigt att tvätta bort alger och mögel innan du målar! Använd någon form av alg- & mögeltvätt som finns att köpa i färgfackhandeln och följ anvisningarna på förpackningen. Om det finns mögelsporer kvar i virket finns det risk för att det börjar växa igen direkt efter målningen.

Om du vill ha Falu Rödfärg Ljusröd utan linolja går det utmärkt att hoppa över att blanda i linoljan när du använder pulvret. Det gäller alla kulörer även den traditionella röda och de mer moderna grå och svart.

När du blandar vårt pulver rekommenderar vi att du använder dig av kokt linolja.
Rå linolja tränger visserligen längre in i träet i din fasad men den har en längre torktid.

Från och med 1 januari 2012 har pulvret utgått ur vårt sortiment pga för låg efterfrågan.

Ett paket blir drygt 20 liter färdigblandad färg.

Ja, det är samma råvara i vår svarta färg och i alla våra kulörerna även grå och ljusröd. Skillnaden är att vi bränner pigmentet vid olika temperatur, ju högre temperatur desto mörkare kulör.

En mörkare yta är såklart varmare i solen än en vit är, vilket skulle kunna medföra ökad sprickbildning. Men än så länge har vi ingen erfarenhet av, eller har sett exempel på, att så skulle vara fallet.

Kulörerna är fyra stycken; Falu Rödfärg Röd, Falu Rödfärg Ljusröd, Falu Rödfärg Svart och Falu Rödfärg Grå.

Här kan du hitta en lista på registrerade återförsäljare i närheten av dig som du kan vända dig till när du ska måla ditt hus. Det är inte säkert att alla har samtliga kulörer (Röd, Ljusröd, Grå och Svart) inne, men de kan beställa det åt dig.

Återförsäljare

Ockran är mycket känsligare än de andra kulörerna och lämpar sig inte för att måla hela hus med då den kräver mycket tätare underhåll. Därför har vi plockat bort den ur sortimentet.

När vi summerade målarsäsongen 2008 kunde vi konstatera att våra röda kulörer och den svarta kulören är de i särklass mest populära bland våra kunder. Samtidigt har intresset för vår bruna och gröna kulör inte nått upp till de förväntningar vi hade när de lanserades.
Därför beslutade vi att genomföra en ändring i vårt sortiment, Falu Rödfärg Brun och Falu Rödfärg Grön utgår och har slutat att tillverkas. Bakom beslutet ligger, förutom en låg efterfrågan, även det faktum att det är svårare att hitta en bra råvara till dessa kulörer.

Dels beror det på tillverkningskostnad, då vår ljusröda färg kräver en helt annan tillsyn under bränning, men också på volym. Vi producerar runt 70 000 liter av Falu Rödfärg Ljusröd ställt mot miljontals liter Falu Rödfärg Röd.

Falu Rödfärg Ljusröd utan linolja är aningen ljusare i kulören än vad den med linolja är, och dessutom (tycker vi) har den en lite vackrare lyster.
Då linoljan binder pigmentet mot väggen kräver Falu Rödfärg Ljusröd utan linolja något tätare underhållsintervall. Å andra sidan är den mycket enklare att borsta ner när det är dags för ommålning.

Nej. Det är bara Falu Rödfärg Ljusröd som finns att få både med och utan linolja.

Om färgen inte sjunker in i underlaget när du målar dit hus, utan pärlar sig på toppen, är det med största sannolikhet underlagets fel. Är det en hård, blank yta? Är ytan kanske för fet eller hyvlad? Falu Rödfärg är en fasadfärg främst anpassad för obehandlat, ohyvlat virke eller tidigare slamfärgade ytor där den kan få bra fäste.

En annan vanlig orsak till att färgen pärlar sig är om virket är målat sen tidigare med någon anna typ av fasadfärg än slamfärg. Kan det vara oljefärg under? I så fall kommer det tyvärr inte att gå att använda Falu Rödfärg; den kommer helt enkelt inte att fästa.

Finns det risk för att den kan ha frusit? Om färgen frusit ordentligt, det vill säga om vatten ligger ovanpå och färgpigment och mjöl ligger i botten på burken, så kommer det med största sannolikhet inte att gå att måla med den.
Men innan du ger upp och köper en ny kan du försöka röra ihop färgen; om det blir en slät färg så går den att använda. Om det inte blir en homogen färg, utan den fortfarande är kornig eller delad, så är det tyvärr dags att köpa en ny.

Om färgen flagnar beror det oftast på någon av följande orsaker:

* Dåligt underarbete, gammal färg och/eller smuts har inte borstats bort
* Mycket döda fibrer på ytan som inte har borstats bort
* Att målningen har skett i för starkt solsken eller på för varm panel.
* Att färgen strukits på för tjockt
* Att färgen strukits på fuktigt virke

Om färgen har flagnat måste en del av arbetet göras om. Borsta/skrapa ner flagorna ordentligt med stålborste och måla om mycket tunt med utspädd färg.

Om det har uppkommit vita fläckar på fasaden efter målning kan det vara saltutfällningar. Det kommer från järnvitriolen och sker ibland utan att vi kunnat fastställa varför och när. Det är ofarligt och kommer att tvättas bort när väggen får regn på sig. Du kan prova på en mindre yta att spola av försiktigt, om det är saltutfällning så försvinner det. Eventuellt kan det återkomma ytterligare en gång men det är övergående. Tveka inte att kontakta oss om du har fortsatta problem.

Om de svarta prickarna sitter som etsade på ytan på din fasad så är det svartmögel. Ta bort angreppet med någon form av mögeltvätt som du hittar i färgfackhandeln och följ anvisningarna på förpackningen.
Det är förrädiskt att nöja sig med att borsta bort de svarta prickarna, risken är att prickarna försvinner (mycelet) men att sporerna finns kvar. Målar du över sporerna tillför du ny näring och risken finns att sporerna växer igenom färgen och de svarta prickarna kommer tillbaka.

Färgen ska inte vara för tjock innan du målar, utan vara enkel att doppa penseln i och stryka på. Rör om färgen med ett verktyg och späd med lite vatten tills den känns bra innan du stryker den på fasaden.

Generellt sett är färgen förstörd om den frusit.
Man kan försöka koka om den. Då gör du en ny mjölredning med ungefär 5 viktprocent mjöl, blandar den i färgen och kokar upp färgen på nytt så att den tjocknar och går att blanda ihop till en jämn färg.

Om färgen luktar illa har den blivit angripen av någon bakterie och ska inte användas.

Dessa ”rostavfällningar” eller missfärgningar av färgen tar du enklast bort med en svag, sur lösning. Fråga din färgfackhandlare om råd. Vi rekommenderar att man inte lägger stenplattor ända in till husväggen utan lämnar några decimeter med annat fyllnadsmaterial.
Låt skyddsplasten sitta kvar några dagar efter att du målat ditt hus om det är risk för regn.

Läs mer på Byggtjänst hemsida

 

Spikskallar och kvistar täcks inte alltid under första strykningen av din fasad. Dock kommer de att täckas när du målar om huset igen. Eventuellt kan du raspa kvistar lite innan målning för att skapa bättre fäste för färgen. Var försiktig med att bättringsmåla på spikskallar och kvistar, det kan lätt ge ett prickigt intryck.

När du ska måla är det naturligtvis bäst att använda en riktig rödfärgsspruta med ett arbetstryck på ca 15 – 20 bar, ett spö på 2 – 3 meter och sprutmunstycke på ca 1,5 mm.
Exempelvis Biomatec AB tillverkar den typen av sprutor.

En aningen billigare version är till exempel en kalk- och rödfärgssputa från Nordpost. Nackdelen är det lägre trycket, ca 6 bar, och att den kräver en kompressor.

Det finns sedan en tid även en annan typ av spruta på marknaden: Volumair-spruta som säljs av Sotholms Bruk AB. Överflödig färgdimma minimeras tack vare att spridarluften är varm vilket gör att man kan måla med stor precision, nästan som penselmålning. Sprutan har något lägre kapacitet än en vanlig rödfärgsspruta vid målning av större ytor, typ ekonomibyggnader, men å andra sidan gör det minimala täckningsbehovet den mycket lämplig till målning av exempelvis bostadshus.

Erfarna sprutmålare som vi rekommenderar kan du hitta här.

På normala ytor, tidigare målade med Falu Rödfärg, räcker en liter sprutfärg till c:a 1,5 – 2 kvm.

Om fasaden är ribbad bör man beräkna 10 – 20% större yta.

Timmerfasader kräver mer färg, beräkna att en liter sprutfärg räcker till c:a en kvm.

Nytt virke kräver också mer färg, beräkna att en liter sprutfärg räcker till c:a 1 – 1,5 kvm.

Ja det går bra om man späder färgen med c:a 20 – 25% vatten. Rör upp färgen ordentligt så det blandas väl. Håll även lite koll på munstycket i sprutan när du målar, det kan behövas sköljas rent ibland så det inte sätter igen.

Sprutfärgen går att få på 50- och 100 litersfat.

Sprufärgen finns i Falu Rödfärg Röd.

Fördelen med sprutmålning är att det går betydligt snabbare att måla än med penselmålning. Sprutmålning kräver dock mer teknikkunskap av utföraren och lämpar sig bäst för stora rena ytor med mindre täckningsbehov.

Var noga med att röra upp sprutfärgen före målning, den delar sig mer än handstrykningsfärgen gör.

Se till att munstycket är avpassat för slamfärg så det inte blir igensatt.

Som nybörjare är det bäst att börja måla på en baksida där eventuella nybörjarmisstag inte kommer synas så mycket.

Sprutmåla överlappande. Det vill säga; dela in väggen i mindre ytor och spruta ytan tunt med munstycket i sned vinkel mot väggen, låt nästan torka och spruta tunt en gång till med munstycket i motsatt vinkel mot väggen.

Vänta ett par dygn med att ta bort täckplasten. Färg som inte torkat kan annars komma åt fönster med mera när man river ner täckningen.

Vid sprutmålning av fasader med gammalt och ytmjukt trä, (gråved) rekommenderas följande arbetssätt:
Försiktig högtryckstvätt av fasaden för att avlägsna dålig ytved (gråved) och eventuellt tidigare färglager med dålig vidhäftning.
Efter högtryckstvätt måste man vänta minst en vecka för att låta fasaden torka ut ordentligt. Kontrollera gärna fuktkvoten med fuktmätare.
Sprutmåla därefter så tunt som möjligt, färgen skall bara precis täcka. Man kan även späda färgen med ca 5 % vatten. Då är det lättare att bedöma när färgskiktet är tillräckligt eftersom man snabbare får rinningar på väggen.

Ta hand om färgstänket och fläckarna medan de fortfarande är blöta och rengör med vatten och lite vanligt diskmedel.
Har du spillt på betong eller fogar, försök med ett surt rengöringsmedel t.ex. wc-rent.
Färg på tyg är svårt att få bort. Ta plagget till en kemtvätt och förklara för dem att det är järnoxid som orsakat fläcken så brukar de kunna hjälpa till.

Falu Rödfärg är yttorr på ca 1 timme. Låt dock skyddet kring fönster och husgrund sitta kvar i några dagar för säkerhets skull. Vid kraftigt regn kan färgen rinna och färga husgrund och sockel.

Nej. För bästa resultat när du målar med Falu Rödfärg (och andra fasadfärger) ska virket vara torrt. Om du målar på blött trä är det stor risk för att virket inte suger åt sig färgen. Fukten i träet (fuktkvoten) kan mätas med instrument. Den får vara högst 15 %. Om du inte har möjlighet att använda dig av ett sånt instrument kan du alltid känna på virket med handen. Känns det fuktigt? Då bör du låta träet torka innan målning.

Normalt händer ingenting alls om det börjar regna när du målat, men om det har varit slagregn kan färgen fälla. Låt gärna skydds-plasten för fönster och mark sitta kvar några dagar om det är risk för regn.

Tänk på att inte måla på starkt solvärmd yta eller på vått trä.

Lägsta temperatur för målning är +5 grader.

Undvik att måla om det är risk för nattfrost.

Stryk alltid virket uppifrån och ner, ta inte exempelvis överdelen av panelen först och nederdelen sen. Om man ”målar halva huset i taget” finns det risk för att resultatet blir ojämnt.

Bättringsmåla inte. Om du bättringsmålar spikskallar och liknande finns det väldigt stor risk att huset kommer att upplevas som ”prickigt”.

Är huset nybyggt? Vänta en månad eller två innan du målar 2:a gången, då fäster färgen bättre på spik-skallarna.

Nymålning: Nytt och obehandlat virke grundmålas med Falu Rödfärg förtunnad med 10-20% vatten. Låt färgen torka minst ett dygn och färdigmåla med oförtunnad färg.

Ommålning: Vid ommålning kan du måla direkt med oförtunnad färg på rengjord yta. Måla tunt och arbeta in färgen till god täckning.

Allmänt: Falu Rödfärg baseras på naturliga pigment och kulören kan variera något mellan tillverkningspartier. Byt därför färgparti vid husknutarna. På spikskallar och kvistar kan färgen smita vid första strykningen, men täcks vid andra strykningen eller vid ommålningen om några år.

Det bör gå ungefär 8-10 år innan du målar om. Men mycket beror naturligvis också på hur utsatt fasaden är och om det är syd- och västfasader; en sida på huset kan klara sig i 15 år och en annan i 6 år.
Tänk på att inte måla om för ofta. Färgen ska börja krita, dvs pigmentet sitter löst på fasaden, innan du målar om. Annars kan det bli för tjocka lager färg och fasaden kan börja flagna.

Nej. Om du målar på blött trä är det stor risk att färgen inte sugs in i virket, så vi rekommenderar att du inväntar bättre väder innan du börjar måla.

Ja, det är inga problem att vänta med att måla till våren. Om det finns risk för mögelsporer i virket är det däremot viktigt att du tvättar fasaden innan du målar.

Vi rekommenderar att du grundar först. Har du möjlighet får du gärna låta det stå så ett par månader innan du färdigstryker, då får du oftast bättre fäste på spikskallar.

Nej, det behövs inte. Mer linolja gör bara att färgen fäster sämre när du ska måla.
Däremot kan du stryka på aningen tjockare lager färg på ändträet eftesom det suger in mer färg.

Det är beroende på vilken typ av transportgrund det är. Fråga din leverantör innan du målar om den är övermålningsbar med Falu Rödfärg.

Generellt sett gäller att Falu Rödfärg målas på obehandlat, ohyvlat virke.

Den absolut bästa tiden för att måla är före midsommar. Att det inte är lika bra att måla på hösten beror på att luftfuktigheten är högre då, och hög luftfuktighet gör att det tar längre tid för färgen att torka vilket i sin tur, om man har otur, kan leda till problem med mögel.

Rent tekniskt är det möjligt, men det är väldigt svårt att arbeta in färgen i de sprickor och ojämnheter som finns i virket. Det blir lätt för tjockt lager färg. Att rolla är därför ingen metod vi rekommenderar när du ska måla med Falu Rödfärg.

Innan du målar, täck över husgrund, stuprör, stenplattor och fönster med papp eller plast. Låt skyddet sitta kvar några dagar tills färgen torkat ordentligt.
Besikta träet om det finns mögel. Behandla i så fall fasaden med mögelhämmande medel.

Vid nymålning krävs inget särskilt förarbete mer än att träet bör behandlas med mögelhämmande medel om det finns risk för mögelsporer i virket. Fråga om råd hos en färghandlare.

Vid ommålning: Borsta eller tvätta träet rent. Ta bort löst sittande färg från fasaden med stålborste. Borsta sedan hela ytan med mjuk borste eller kvast. Använd gärna ansiktsskydd eftersom det kan damma en del. Gammal färg kan även tas bort med högtryckstvätt, men undvik högsta tryck annars kan virket skadas. Det är viktigt att du väntar tills virket är torrt igen innan du börjar måla. Om det finns risk för för mögelsporer i virket bör träet behandlas med mögelhämmande medel. Fråga om råd hos en färghandlare.

Det finns instrument för att mäta fukthalten i virke, fukthalten ska vara max 15 %, men du kan också känna efter med handen. Känns virket fuktigt så är det med största sannolikhet för fuktigt för att målas på.

Nej, det behövs inte. Däremot kan du stryka på aningen tjockare lager färg på ändträet eftersom det suger mer

Absolut, det går jättebra att måla med Falu Rödfärg på gran. Det gäller alla våra kulörer, röd, ljusröd, grå och svart.

Ja, det går bra att måla på det underlaget. Men det är viktigt att man målar tunt, och det kan krävas runt 3 strykningar med förtunnad färg för ett lyckat resultat.

Rent praktiskt är det förmodligen möjligt att måla på plywood, men Falu Rödfärg är tillverkat för obehandlat, ohyvlat virke – vi kan alltså inte garantera att resultatet kommer bli bra om du målar på plywood. Testa gärna på en mindre yta innan du målar hela fasaden.

Ja det går att måla inomhus med Falu Rödfärg. Men det är inget vi rekommenderar eftersom Falu Rödfärg inte är gjord för målning inomhus.

Lärk är ett ovanligt panelvirke i Sverige så därför har vi inte så mycket erfarenhet att luta oss emot. Generellt sett är lärkträ lite för ”fett” för att Falu Rödfärg ska fästa ordentligt. Är träet gammalt kan du prova på en liten bit och se. Går färgen fint in i träet ska det gå bra att måla, men om den pärlar sig på ytan kommer det förmodligen inte att fungera.

Nej, att måla med Falu Rödfärg på liggande ytor är inget vi rekommenderar. Färgen exponeras på ett sätt som gör att den åldras mycket snabbare och det kräver tätare ommålningar.

Ja, men det är viktigt att du målar tunt. Om färglagret på de hyvlade kanterna blir för tjockt finns det stor risk att färgen flagnar.

Ja, det brukar gå bra att måla på betong men risken är stor att du måste måla om oftare.

Falu Rödfärg är främst gjord för att målas på obehandlat, ohyvlat virke. Det går att måla även hyvlat virke – dock är det viktigt att man målar tunt, och att man är beredd på att det kan krävas runt tre strykningar med förtunnad färg för att få ett bra resultat.

Ja, det brukar gå bra att måla på tryckimpregnerat virke, men vänta minst ett år så att det hinner torka ut ordentligt. Finns det fukt kvar i virket ökar risken för mögel. Det gäller alla slamfärger. Även om du inte målar med Falu Rödfärg eller någon annan färg bör du vänta ett år eftersom täta färger riskerar att spricka och flagna om det finns fukt kvar i virket.

OBS!
Falu Rödfärg är främst gjord för att målas på obehandlat, ohyvlat virke eller tidigare slamfärgsmålade ytor – vilket innebär att resultatet kan vara varierande om man väljer att måla en yta som är behandlad eller målad med något annat. Därmed inte sagt att det inte kan bli bra.

Nedan följer generella råd. Det kan vara stor skillnad på två underlag med samma yta, beroende på hur gammal färgen är etcetera. Så även om det bör gå bra att måla över exempelvis pigmenterad olja, rekommenderar vi att du alltid provar att måla en yta först och se om det fungerar. När du testmålar ska du helst välja en yta på huset som är så skyddad och opåverkad som möjligt, exempelvis under en taknock. Fungerar det där så kan du vara ganska säker på att det fungerar på resten av huset också.

Oljefärg: Nej.
Lasyr: Ja, om den är gammal och torr.
Pigmenterad olja: Ja, det bör gå.
Vattenlöslig lasyr: Ja, om den är gammal.
Tjära, terpentin och linolja: Det kan fungera.
Akrylatfärg: Nej.
Järnvitriol: Ja, det är inga problem.
Fabriksgrund: Det beror på vilken typ av grund det är. Hör med din leverantör om den är övermålningsbar med Falu Rödfärg.

Det bör inte vara några problem att måla över Falu Rödfärg med andra fasadfärger, men hör med färgtillverkaren av den nya färgen för att vara på den säkra sidan. Se även till att du är noggrann med att rengöra fasaden från löst sittande färg innan du målar om ditt hus.

Nej, tyvärr är det ingenting rekommenderar vi inte att måla över en oljerfärg med Falu Rödfärg. För att det ska lyckas måste du skrapa bort allting, vilket är ett enormt arbete, samt använda någon form av ”ta bort”-medel som du kan hitta hos din färgfackhandlare.

Om du väldigt gärna vill ha slamfärg på ditt hus råder vi dig att överväga att byta hela fasadpanelen istället – det är enklare.

Nej, du kan bli drabbad oavsett vilken typ av fasadfärg du har på ditt hus. När du målar ditt hus med Falu Rödfärg eller vilken annan andra fasadfärg som helst är det viktigt att virket är torrt och att det inte finns kvar eventuellt gammalt mögel.

Detta är en av de vanligaste myterna; att man ska stryka på rejält med färg när man målar. Detta stämmer inte. Falu Rödfärg ska strykas på tunt och arbetas in i träet. Ett tjockare lager innebär inte att huset skyddas mer, tvärtom. Om det blir för tjocka lager finns det risk för att färgen flagnar.

Detta är en vanlig missuppfattning om Falu Rödfärg, och den stämmer alltså inte. Råvaran är faktiskt densamma som den alltid varit, vi har inte tagit bort någonting.

Falu Rödfärg är ett varumärke. Det är bara Falu Rödfärg som har råvara från Falu Gruva – det pigment som ger färgen dess omisskänliga egenskaper. Falu Rödfärg är en spännande färg som skiftar i nyanser beroende på ljus; i varmt kvällsjus blir färgen intensiv, närapå självlysande. Till skillnad från sina syntetiska systrar är Falu Rödfärg levande. Hon har humör, helt enkelt. Det är det som har gjort henne så älskad av husägare i över 300 år.

Om det är den traditionella färgen med pigment från Falu Gruva du vill ha kan du alltså inte köpa vilket märke som helst med benämningen ”falurött” eller ”rödfärg”, för varken kulör eller lyster kommer vara densamma. Falu Rödfärg är orginalet. Det finns bara en Falu Rödfärg – allt annat är kopior.

Om du tillsätter mer linolja kan du få filmbildning på fasaden när du målar vilket kan medföra att träet inte andas så som det är tänkt att göra när man använder slamfärg. Färgen blir mer lik en linoljefärg.
Det kan också bli problem när du ska måla om, har du blandat i mer linolja förra gången du målade kan den nya färgen få svårt att fästa pga oljan.

Den främsta ingrediensen i Falu Rödfärg är pigmentet och dess sammansättning har naturliga variationer men inget har tagits bort eller minskat dramatiskt. Övriga delar i receptet är också desamma sedan lång tid tillbaka, mögelproblematiken står inte att finna i receptförändringar. Det är viktigt att måla med Falu Rödfärg på torrt virke. Samtidigt har vi fått ett fuktigare klimat vilket gör att risken är större att det det är fuktigt när man målar. Den bästa tiden att måla är på våren före midsommar då luftfuktigheten är som lägst. Undvik även att måla när det regnar (eller strax efter).

Fel. Det är bara Falu Rödfärg som har råvara från Falu Gruva – det pigment som ger färgen dess omisskänliga egenskaper. Falu Rödfärg är en spännande färg som skiftar i nyanser beroende på ljus; i varmt kvällsjus blir färgen intensiv, närapå självlysande. Till skillnad från sina syntetiska systrar är Falu Rödfärg levande. Hon har humör, helt enkelt. Det är det som har gjort henne så älskad av husägare i över 300 år.

Om det är den traditionella färgen du vill måla ditt hus med kan du alltså inte köpa vilket märke som helst med benämningen ”falurött” eller ”rödfärg”, för varken kulör eller lyster kommer vara densamma. Falu Rödfärg är originalet.

Det finns bara en Falu Rödfärg – allt annat är kopior.

Nej, det rekommenderar vi inte. Vi tillsätter antimögelmedel i färgen under kontrollerade former och extra tillsatser är inget vi rekommenderar. Däremot är det viktigt att ta bort eventuellt mögel på fasaden med mögeltvätt innan man målar.

Falu Rödfärg har en dokumenterad låg miljöpåverkan vilket kan vara tryggt att veta när du ska måla din fasad. Tillsätter du egna tillsatser ska du vara medveten om att du även belastar miljön i onödan.

Nej, inget annat avfall än trädgårdsavfall får eldas hemma. Virket skall lämnas till en återvinningsstation och sorteras efter de regler som gäller i Din kommun.

Våra burkar går att känna igen på den karaktäristiska landskapssiluetten längs med burken, på vår logotype (den målade, röda gaveln) och på att det står ”Falu Rödfärg” tryckt på framsidan. Landskapssiluetten har samma färg som innehållet i hinken. Ser inte burken ut såhär, ja då är det helt enkelt inte Falu Rödfärg. Äkta Falu Rödfärg finns i kulörerna Röd, Ljusröd, Grå och Svart.

Överbliven färg lämnar du till en miljöstation och emballaget lämnar du till returstationen för förpackningar enligt din kommuns anvisningar.

Ungefär 8-10 år bör gå mellan ommålningarna. Ommålningsintervallen tenderar att öka med tiden. Men mycket beror naturligvis också på hur utsatt fasaden är och väderstreck; en sida på huset kan klara sig bra i 15 år och en mycket utsatt fasad kan behöva ny färg efter 6 år.
Det är viktigt att inte måla om för ofta, då blir färglagret för tjockt och fasaden kan börja flagna.

Ett bra riktmärke är att Falu Rödfärg håller ett år i öppnad förpackning och två år i oöppnad om den förvaras frostfritt.

Batchnumret består av sju eller nio siffror och återfinns oftast mellan lockkanten och texten ”Falu Rödfärg” högst upp på burken. Det kan också sitta på lock-kanten.
Numret talar om vilket färg-kok burken kommer ifrån.

Nej, inte hur som helst. Falu Rödfärg är frostkänsligt och bör alltså inte förvaras där det finns risk för frost. Om färgen har frusit blir den grynig och omöjlig att röra till en slät färg. Då är det tyvärr bara att lämna in den till miljöstation och köpa ny färg. Problem med att färgen kan frysa gäller inte bara Falu Rödfärg utan de flesta fasadfärger speciellt om de är vattenbaserade.

Vi använder den kopparfattiga malmen från Falu Gruva och eftersom gruvan stängde 1992 kommer ingen ny råvara upp. Den råvaran som idag ligger runt Falu Gruva beräknas räcka i ungefär 80 år till – sen är det dags att ge sig ner i gruvan och hämta mer.

Röd = RAL 3009, Ral något mörkare röd
Ljusröd = RAL 8004, Ral något ljusare gul
Svart = RAL 7021

Falu Rödfärg bränns till rätt kulör i stora ugnar där kulören kontrolleras manuellt en gång i timmen. Det brända pigmentet förvaras i 6 olika silos och när det är dags för malning tar vi ur minst två silos för att få fram en så jämn kulör som möjligt. Men eftersom det är ett naturpigment kan vi inte grantera en konstant kulör, det är därför man bör byta färgparti vid en knut t.ex. Nedanstående NCS koder är de vi strävar mot.

Röd, närmaste NCS: S 5040-Y80R
Ljusröd, närmaste NCS: S 4550-Y70R (utan linolja)
S 5040-Y70R (med linolja)
Svart, närmaste NCS: S 8500-N
Grå, närmaste NCS: S 8000-N

Röd = PMS 484
Ljusröd = PMS 167
Svart = PMS Process Black

Observera att Pantone-färger kan variera mycket beroende på vilket papper det trycks på.

Röd = RGB 147,51,29
Ljusröd = RGB 163,95,35
Svart = RGB 0,0,0

Mängden linolja i Falu Rödfärg är inte tillräckligt stor för att kunna självantända. Men för att vara på den säkra sidan bör du hantera trasor mm som om det fanns risk för självantändning. På så sätt behöver du inte oroa dig.

Ja, det är det. Alla Falu Rödfärgs kulörer är sprungna ur en och samma råvara, som sen har bränts vid olika temperaturer för att få fram de olika kulörerna, Röd, Ljusröd, Grå och Svart.

Ibland kan det vara svårt att veta vad som fungerar ihop. Riksantikvarieämbetet kan ge råd om färgsättning, Svensk Byggtjänst har en bokhandel som säljer böcker i bland annat detta ämne och på rödfärgspriset.se kan du kika runt bland nominerade bidrag och få lite inspiration.

När det gäller kritning av Falu Rödfärg uppstår den när färgen åldras, och är en signal på att det är dags att måla om. Under tak tar det av förklarliga skäl längre tid än ute i det fria. Så lite förenklat kan man säga att Falu Rödfärg färgar av sig när det är dags att måla om, och sällan sålänge färgen är ny.