Falu Rödfärg handstrykningsfärg och sprutfärg tillverkas i egen regi.

Hemligheten med Falu Rödfärg och det som ger den unika bevarande egenskaper är pigmentet som hämtas från Falu gruva.

Hur tillverkas egentligen pigmentet?

Köpebrevet från år 1288

Pigmentet som används i Falu Rödfärg kommer från malmbrytningen i Falu Koppargruva. Det finns ett bevarat dokument från 1288 där Biskop Peter i Västerås förvärvar en åttondel av Stora Kopparberget och då blir världens första dokumenterade aktieägare. Köpet är bekräftat av kung Magnus Birgerssons och åtta biskopars sigill.

Malmen från gruvan utvanns och bedömdes för hand och stenar med för låg kopparhalt lades åt sidan i s.k. varphögar. Den kopparfattiga malmen i varphögarna har under tidens inverkan av väder och vind genomgåntt en rad fysikaliska och kemiska processer. De lättlösliga sulfaterna, t.ex. koppar och zink, har lakats bort medan de olösliga sulfaterna, basiska järnsulfater, har stannat kvar i högarna tillsammans med bergarter som är beständiga mot vittring.

Järnoxiden, som ger pigmentet dess röda färg, kommer från malmens innehåll av svavelkis och magnetkis men även från kopparkis. När järnbärande mineraler vittrar bildas en järnockra som är gul till gulbrun.

Pigmenttillverkningen är uppdelad i en slamningssäsong och en bränningssäsong. Vid slamningen blandas råvaran med vatten och det vittrade, fina materialet tvättas bort från stenarna. Det finkorniga materialet pumpas in i sedimenteringsbassänger där det får sjunka till botten under några månader. Därefter pumpas klarvattnet bort och kvar finns slammet.

För att omvandla järnockran i slammet krävs torkning och rostning. I torkugnen försvinner allt vatten vid ca 150 grader och slammet ändrar färg och börjar dra från gult mot rött. Från torkugnen matas materialet till brännugnen där pigmentets slutliga kulör bestäms. Allt eftersom temperaturen höjs, förändras kulören. Vid temperatur på 500 grader övergår ockran till järnoxid och blir ljust röd, vid 700 grader förändras färgen till en mörkare nyans och över 950 grader antar det en svart nyans.Här tas prover varje timme för att säkerställa rätt nyans på pigmentet. Efter 5-7 timmar i ugnen transporteras det omalda pigmentet till silos varifrån det slutligen matas vidare för malning och förvaring.

Hitta återförsäljare

Färgens historia

Slambassang-falurod-farg
Slambassängen

Se film från provtagning av färgpigmentet