Nu får fler chansen att måla sitt hus med Falu Rödfärg

I århundrade efter århundrade har Falu Rödfärg matchat de svenska idealen. På 1500-talet färgades slott och herresäten röda för att likna Europas ståndsmässiga tegelbyggnader. På 1600-talet blev den röda färgen en statussymbol i städerna och under 1700-talet spreds den till herrgårdar, bergsmangårdar och prästgårdar. På 1800-talet fick Falu Rödfärg fäste på torp och ladugårdar och på 1900-talet i den egnahemsrörelsen. Idag har en ny generation arkitekter upptäckt Sveriges nationalfärg. Det är Falu Rödfärgs överlevnadsstrategi att alltid (läs all tid) vara modern, progressiv och till och med lite utmanande. För oss innebär bevarande att ha respekt för traditionen men också modet att ständigt utmana oss själva och våra tankesätt. Att ta egna initiativ och att hjälpa varandra att ta nästa steg är vårt sätt att utvecklas. För oss är historien inte det som varit – den är det vi skapar varje dag.

Trafasad

Om Falu Rödfärg Träfasad

Falu Rödfärg Träfasad är en modern husfärg som ger den rätta matta ytan i kulörer som samspelar med det svenska landskapet. Färgen är avsedd för alla typer av fasader av trä och lika lätt att jobba med som Falu Rödfärg Original. Den är mycket enkel och tacksam att måla med vid både ny- och ommålning. Färgen fäster på de flesta typer av tidigare målade ytor. Dock rekommenderas inte att den används på ytor tidigare målade med s.k. akrylatfärg. Akrylat är ”termoplastisk” vilket betyder att den rör sig vid olika temperaturer och ger därmed upphov till sprickor och flagning.

Träfasad är en vattenburen dispersionsfärg baserad på linolja och som alla Falu Rödfärgs produkter baserad på beprövade hantverkstraditioner kombinerade med modern produktionsteknik. Färgen har slamfärgens speciella egenskap som låter träet på ett naturligt sätt andas vilket gör att fukt inte stängs inne och riskerar att ge upphov till röta.

 

Så här gör du

Nytt obehandlat eller fabriksgrundat virke borstas rent från smuts och damm. På tidigare målade ytor skall all löst sittande färg och trä, så kallad gråved, avlägsnas med skrapa eller stålborste. Vid förekomst av, eller risk för, mögel-sporer är det mycket viktigt att ytorna först behandlas med ett mögelhämmande medel. Borsta sedan bort allt löst sittande damm. Ytorna tvättas med lämplig typ av fasadtvätt.

Rör om färgen noggrant. På nytt obehandlat trä spädes färgen med 10% vatten för den första strykningen. Låt torka i 48 timmar. Stryk därefter 1 gång med outspädd färg. Tidigare målade ytor målas normalt en gång med outspädd färg. På hårt utsatta ytor, till exempel ytor med ett söder- eller västerläge kan man för extra lång hållbarhet med fördel stryka en extra gång.

Efter målning torkas mesta möjliga färg bort från verktygen. Rengöres sedan i vatten med lite diskmedel.

Ladda hem Produktblad (Pdf-fil, öppnas i nytt fönster):

Produktblad – Falu Rödfärg Träfasad

Product information in english – Falu Rödfärg Träfasad

Ladda hem Säkerhetsdatablad (Pdf-fil, öppnas i nytt fönster):

Safety Data Sheets in Swedish – Falu Rödfärg Träfasad

Safety Data Sheets in English – Falu Rödfärg Träfasad

Safety Data Sheets in German – Falu Rödfärg Träfasad

Safety Data Sheets in French – Falu Rödfärg Träfasad

Safety Data Sheets in Dutch – Falu Rödfärg Träfasad

 

 

Kulörer:

trafasad-kulorer