top1

 

DALARNAS BYGGNADSVÅRDSPRIS

Har du underhållit ditt hus med gamla material och metoder? Har du lagat en rötskadad timmerstomme eller en raserad terrassmur? Har du slitit med limfärgstak eller dammsugit varenda loppis efter exakt rätt beslag till ett äldre kök? Har du byggt ett café i en gammal kvarn eller har du uppfört ett nytt hus med anpassning till omgivande bebyggelse eller med traditionella material och byggtekniker? Då kan du och ditt hus eller någon du känner vinna Dalarnas byggnadsvårdspris.

Bevara, använda, utveckla

Dalarnas byggnadsvårdspris är instiftat av Dalarnas Fornminnes- och Hembygdsförbund, Dalarnas museum, Länsstyrelsen Dalarna och Falu Rödfärg. Det delas ut vartannat år. Nästa gång är 2017. Priset vill uppmuntra goda insatser för bevarande av lokalt byggnadsskick, bevarande av kunskap inom äldre hantverkstekniker och nyskapande med rötter i Dalarnas lokala byggnadstradition.Vinnarprojektet tillhör en av följande kategorier.

Bevara

En gammal byggnad eller bebyggelsemiljö har bevarats genom större åtgärder eller en längre tids underhåll. Projektet har genomsyrats av lokal byggnadskultur liksom äldre byggnadstekniker och material.

Använda
En äldre byggnad har räddats från förfall genom att den anpassats för ny funktion. Nödvändiga ändringar har utförts med hänsyn till byggnadens kulturhistoriska kvaliteter och den nya funktionen främjar ett långsiktigt bruk och underhåll.
Utveckla

En ny byggnad har formgetts och uppförts med hänsyn till omgivande bebyggelse. Konstruktionen kan vara nyskapande, men ska vila på grunder i det lokala byggnadstraditionen.

Nominering

Vem som helst kan nominera sig själv, sin förening, sitt företag eller någon annan som gjort en fin insats inom byggnadsvården. Sista anmälningsdag är 31 januari 2017.

Jurybedömning

En jury, tillsatt av parterna, utser några finalister som de besöker. Ett av dessa projekt utses till vinnare.

Prisutdelning

Snart delas Dalarnas Byggnadsvårdspris ut för andra gången. Prisutdelningen sker den 18 maj 2017 och landshövdingen överlämnar priset. Det är en bronsplakett formgiven av konstnären Ebba Matz, samt ett diplom, och så äran förstås.

 

Vallmora-DM-LS-110913-13

 

BIDRAG

 

 

 

Har du frågor om Byggnadsvårdspriset?

Kontakta:

Malena Andersson, byggnadsantikvarie,

Dalarnas museum, tel 023-666 55 49,

eller

Erik Thorell, hembygdskonsulent, DFHF

tel. 023-666 55 46

 

Jury Dalarnas Byggnadsvårdspris

 

juryNY