Rödfärgspriset har delats ut till arkitekter vartannat år sedan 2002 för att visa på hur en svensk färg med tradition tillbaka till 1500-talet kan lyfta samtida, modern arkitektur. Juryn har nu enats om nio finalister i 2014 års tävling – såväl nybyggda privatvillor som offentliga byggnader. Vinnaren utses i oktober vid en stor prisceremoni.

I år delas Rödfärgspriset ut till svenska arkitekter för sjunde gången. Tävlingens jury har enats om totalt nio finalister i årets tävling, där nutida modern design möter traditionell slamfärg.

  •  Rödfärgspriset bedömer byggnader som uppförts i Sverige och belönar nyskapande modern arkitektur där Falu Rödfärg, eller annan slamfärg, har haft en framträdande roll för helheten, berättar Love Arbén, juryns ordförande.

Falu Rödfärg arbetar för att bevara och utveckla ett svenskt kulturarv och firar i år 250 år. Färgen i sig kan spåras tillbaka till 1500-talet men den används också flitigt än i dag, inte bara på äldre sommartorp och sjöbodar utan även på nydanande arkitektritade villor och offentliga byggnader. Färgen är dessutom, och har alltid varit, en ”naturprodukt” med mycket låg miljöbelastning.

  •  Falu Rödfärg bär inte bara en stark och stolt svensk historia, den möter också modern design på ett förtrollande sätt. Vi får ofta höra att Falu Rödfärg ger hus och byggnader den där extra karaktären. Det är de nominerade bidragen ett levande bevis på, säger Johan Molin, vd Falu Rödfärg.

Rödfärgsprisets nio finalister

Juryn kommer att utse en vinnare bland de nio utvalda finalisterna. Vinnaren presenteras i Stockholm den 23 oktober. Svenska folket får även en möjlighet att rösta fram Publikpriset.

Läs mer om finalisterna på www.rodfargspriset.se där de presenteras med text av arkitekterna själva samt bilder och ritningar. Röstningen till Publikpriset startar den 1 juni.

Pressmeddelande