Varför drabbas svenska husfasader av mögel?

Kategori Lokalt

De senaste åren har flera husägare och färgtillverkare brottats med ett problem – nämligen mögeltillväxt. Alla färgtyper har drabbats – oljefärger, plastfärger och slamfärger. Debattens vågor har gått höga sedan år 2000, då en osedvanligt varm och fuktig höst ledde …